Läs på! Här är 5 argument för rätten till abort

Vi fick hjälp av RFSU att lista argumenten att använda när du möter ett motstånd mot abort. Spara länken och plocka fram när du behöver den. Låt oss hjälpas åt att stå upp för våra rättigheter.

Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa

Reproduktivt självbestämmande är en mänsklig rättighet som är fastställt i ett flertal internationella konventioner.

Läs även: Johannas abort blev en dokumentär: Vi måste prata om abort

Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle

Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle. Aborträtten är kopplad till de mänskliga rättigheterna rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till privatliv och värdighet och rätten till ickediskriminering.

Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter

Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs, men under osäkra former.

Läs även: Paula Bieler (SD): Svenska kvinnor ser abort som preventivmedel

Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter

  • Det dör i genomsnitt 5 kvinnor i timmen på grund av osäkra aborter.
  • 47000 kvinnor dör per år och miljontals får svåra komplikationer.
  • Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen.
  •  Ingreppen görs ofta sent i graviditeten, ofta används smutsiga instrument och det är vanligt förekommande att aborten genomförs av kvinnan själv eller av personer som inte är kunniga.

Läs även: 100 kvinnor gör abort i Sverige varje dag – nu vill vi prata om det

Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.