Finlands flagga mot en rosa bakgrund med marijuanablad och cannabis.

Finskt parti vill legalisera cannabis – så ser det ut i Sverige och Europa

Det finska partiet De gröna har godkänt en motion om legalisering av cannabis – även i frågan om försäljning. Men var står Sverige och Europa i frågan? Baaam reder ut!
TV: 5 kvinnor som förändrar världen just nu – som vi inspireras av
0:60

Efter reklamen: TV: 5 kvinnor som förändrar världen just nu – som vi inspireras av

(0:60)

Slå på ljud

Under helgens partikongress godkände partiet De gröna en motion om att verka för att legalisera cannabis i Finland.

De gröna har sedan tidigare stöttat förslag om avkriminalisering för mindre innehav och eget bruk, men den nya motionen vill även göra försäljning och tillverkning av cannabis lagligt.

Partistyrelsen var emot att legalisera försäljning av cannabis, men fick se sig besegrad i partikongressen efter en omröstning som slutade 183 - 181.


Skillnad mellan avkriminalisering och legalisering

Först och främst finns det en skillnad mellan avkriminalisering och legalisering av cannabis. Avkriminalisering brukar innebära att det inte längre är olagligt med innehav för eget bruk, medan en legalisering innebär att även försäljning blir lagligt.

Sveriges inställning till cannabis

I Sverige har man sedan länge en politisk enighet i visionen om ett narkotikafritt samhälle. Däremot är det många ungdomsförbund som har en annan åsikt i frågan om cannabis. Bland annat vill Centerpartiets ungdomsförbund att cannabis bör regleras och beskattas i likhet med alkohol. Samtliga ungdomsförbund är positiva till att utvärdera kriminaliseringen av eget bruk, men Ungsvenskarna och KDU är emot att en avkriminalisering faktiskt blir verklighet.

Socialdepartementet beskriver svensk narkotikapolitik ur ett historiskt perspektiv så här:

”Under 60- och 70-talen hade Sverige en relativt liberal syn på narkotika. I takt med att narkotikans negativa konsekvenser i form av missbruk och social utslagning uppmärksammades i samhällsdebatten, lades grunden för den mer balanserade och restriktiva linje som svenska regeringar fört sedan dess.”

Regeringen arbetar efter en rad punkter för att upprätthålla nollvisionen. Bland annat ska de arbeta för att begränsa tillgången till narkotika och minska antalet unga som brukar och missbrukar narkotika. Det görs ingen skillnad på cannabis och övrig narkotika.

Svensk förening för beroendemedicin och Folkhälsomyndigheten önskar dock att avkriminalisering av cannabis utreds.

Unga män vill legalisera cannabis

Den största gruppen bland de som vill legalisera användning av cannabis i Sverige är män under 30 år.

De som är positiva till en legalisering menar bland annat att det skulle underminera den illegala marknaden och därmed minska ungas tillgång till cannabis, kvalitetssäkra produkten och ge skatteintäkter.

De brukar mest cannabis i Sverige

I Sverige är användningen av cannabis fortfarande relativt låg om man jämför med många andra länder, men användandet ökar.

År 2020 uppgav 3 procent av befolkningen (16 till 83 år) att de använt cannabis de senaste 12 månaderna. Men om man bryter ner statistiken i åldersgrupper ser det lite annorlunda ut. Den åldersgrupp som använder cannabis mest är den mellan 16 och 29 år, och där svarade 8, 2 procent att de använt cannabis någon gång de senaste 12 månaderna.

Det är fler män än kvinnor som använder sig av cannabis.

Olika syn på cannabis i Europa

I Europa är det än så länge inget land som har legaliserat cannabis, men Luxemburg har förkunnat att de vill legalisera inom en snar framtid. Däremot är det flera länder som har avkriminaliserat cannabis, alltså där det är tillåtet med innehav för eget bruk.

I Nederländerna tillåts licensförsäljning av cannabis i så kallade coffee shops, men produktion av cannabis är olagligt. I Portugal är det okej att inneha 25 gram cannabis, medan större innehav bötfälls.

I många andra länder har man avkriminaliserat eget bruk men kopplat straffsatser till olika typer av användning, till exempel om man använder cannabis bland folk eller ej. Exempel på dessa länder är: Estland, Tjeckien, Georgien, Kroatien, Slovenien, Italien, Luxemburg, Spanien, Belgien och Schweiz.

Källor: Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Läkartidningen, Sveriges radio

Foto: TT/Shutterstock

Relaterade artiklar
Ny tampong med cannabis ska lindra mensvärk
Allt du behöver veta om CBD-olja