Lisa Palm (Fi): Låt #metoo revolutionera skolan

Lisa Palm (Fi) skriver att när var femte elev har blivit utsatt för sexuella trakasserier och mörkertalet är stort är det dags för #metoo att revolutionera skolan. ”Genomför ett kunskapslyft för sexualundervisningen”.

DEBATTARTIKEL FRÅN FEMINISTISKT INITIATIV

En hand på rumpan, intryckt i skolskåpet eller glåpord ropade efter sig är många tjejers vardag. Många elever har vittnat under #tystiklassen och #räckupphanden om sina erfarenheter av utsatthet.

Gustav Fridolin gick i förra veckan ut med att han vill att skolor ska bötfällas om de inte tar tag i sexuella trakasserier. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Vi behöver ta ett helhetsgrepp för att tjejer ska känna sig trygga i skolan. Med start i förskolan, genom grundskolan och upp till gymnasiet.


Feministiskt initiativ har sedan dag ett drivit politik mot sexuella trakasserier och våld. I ljuset av #me-too har flera partiledare från högern pratat om att jämställdhetsarbetet ska börja redan på förskolan. Det tycker vi naturligtvis är bra. Men så har det inte låtit de senaste tio åren när Fi har blivit anklagade för ideologisk hjärntvätt när vi har föreslagit genuspedagogik ända från förskolan.

Vad vi vill se är att flickor har samma rättigheter och möjligheter som pojkar, och makt över sin egen kropp. Vi behöver angripa grunden till trakasserier och våld, nämligen det patriarkala våldet och synen på manlighet. I en rapport från Friends har så många som var femte elev blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Det är alarmerande siffror. Skolan är elevernas arbetsplats, men till skillnad från anställda har elever skolplikt och kan inte välja om de ska befinna sig där eller inte.


I Stockholm där Fi är med och styr staden i en rödgrönrosa majoritet har vi genomfört flera satsningar på tjejers rätt till sin egen kropp. Vi har sett till att Stockholms skolor arbetar med våldspreventivt arbete i skolan, utbildat skolledare i juridik för att alla ska ha kunskap om var en ska vända sig om en elev blivit utsatt för sexuella trakasserier och utbildat skolpersonal i mänskliga rättigheter, antirasism och normkritik.

En feministisk skolpolitik behöver säkra alla barn och ungas rätt till sin egen kropp. Vi behöver göra skolan till en plats fri från våld och övergrepp genom att:

Genomför ett kunskapslyft för sexualundervisningen och likställ med andra läroämnen. Sex- och samlevnadsfrågor måste få ett mer centralt perspektiv i välfärdspolitiken och i arbetet med sexualiserat våld. Det saknas idag en samordning av kunskaper och resurser för hur sexualundervisningen ska samordnas och utvecklas. Jag menar också att det bör undersökas om det finns ett behov av särskilda lärare i sexualundervisning.

Införa diskrimineringsombud på skolan. Elever som har blivit utsatta för sexuella trakasserier ska veta vem som den ska vända sig till. Därför vill vi att skolan ska ha diskrimineringsombud som kan stödja eleven att driva fallet. Därtill behöver all skolpersonal ha kunskap i skoljuridik för att kunna ge rätt information till både utsatta och förövare. Det för att elever inte ska bemötas med stenåldersföreställningar som att ”tjejer är spännande för pojkar”.

Säkra elevhälsovården i hela landet. Överallt i landet, oavsett förort eller bruksort, ska elever få stöd och hjälp av elevhälsovård. En trygg skola är grundläggande för att alla elever att kunna tillgodose sig sina studier. De elever som har blivit utsatta för trakasserier måste få stöd i bearbetningen. Elevhälsovården behöver ha kunskap om hbtq-frågor och bemöta eleverna med ett antirasistiskt och normkritisk perspektiv.

När var femte elev har blivit utsatt för sexuella trakasserier och med ett stort mörkertal är det dags för #metoo att revolutionera skolan.

Lisa Palm
Ordförande för Feministiskt initiativ Stockholm

Foto: Pressbild/IBL