Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska

Varje år sedan 2007 har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat. Och förra året var inget undantag.

Läs också: Jo, kvinnor får högre löner – men det går riktigt långsamt

Medlingsinstitutet har släppt sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”. I den presenteras att löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska och därmed följer trenden som rått de senaste åren.

– I alla åldersgrupper närmar sig kvinnornas löner männens, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.


Läs också: Island blir först i världen med att lagstifta mot ojämställda löner

2017 var skillnaden mellan könen 11,3 procent, jämfört med 12 procent 2016. I rapporten fastslår Medlingsinstitutet att skillnaderna som kvartstår till stor del beror på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken, har olika utbildning och är olika gamla. Men om man tar hänsyn till även de faktorerna finns en oförklarbar skillnad på 4,3 procent.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken. Men det sker en förändring på arbetsmarknaden mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Det är en delförklaring till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg.

Att löneskillnaderna nu minskar tros även bero på att andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat mer bland kvinnor än män samt att fler kvinnor får chefspositioner.

Under förra året var genomsnittslönen i Sverige 33 700 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän inom privat sektor som då tjänade i snitt 45 100 kronor. Lägst lön på 26 000 kronor hade kvinnliga arbetare i privat sektor.

Läs också: Det här klockslaget börjar kvinnor jobba gratis – varje dag

Foto: IBL