Mäns våld mot kvinnor – en dyster statistik

I dag är det Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor. Varje år sammanställs en hel rad fakta om mäns våld mot kvinnor – och det är inte upplyftande siffror.

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor initierades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och kampanjen ”UNiTE To End Violence Against Women” år 2008.

Vilka utsätts för våld?

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor – och det är inte upplyftande siffror.

Män står för den stora majoriteten av våldet – i 82 procent av alla anmälningar är den misstänkte en man. 2013 gjordes totalt 27 056 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år, i tre av fyra fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan och nästan hälften fallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en nära relation med.

Så många som var femte person har någon gång utsatts för brott i en nära relation. Dessutom är det mycket vanligare att kvinnor utsätts för så grovt våld att de söker hjälp på exempelvis sjukhus och i genomsnitt misshandlas 20 kvinnor varje år till döds av en närstående.

Därtill är utsattheten högre bland unga (mellan 16 och 34), ensamstående föräldrar, personer som enbart gått ut gymnasiet eller bor i flerfamiljshus. Kvinnor som utsätts för våld har dessutom ofta sämre ekonomi än andra kvinnor. Däremot finns det ingen tydlig skillnad mellan personer födda i Sverige och utrikesfödda och det är lika ofta kvinnor med funktionsnedsättning som utsetts för våld som andra kvinnor.

Var sker misshandeln?

Det är vanligast att man blir misshandlad på allmän plats, tätt följt av ens arbetsplats eller skola – det är inte alls så vanligt att det sker hemma. Men om man bara ser till kvinnor som utsätts uppger över hälften att de blivit misshandlade hemma och det är vanligare för kvinnor än män att de misshandlas på sin arbetsplats.

Stort mörkertal

Men om siffrorna är svarta är det inte i närheten av hur svarta de skulle kunna vara. Det finns ett enormt mörkertal och exempelvis rädsla gör att folk inte vågar anmäla våldet, särskilt om det sker i en nära relation.

Var kan jag få stöd eller hjälp?

Det finns flera myndigheter och ideella organisationer som erbjuder stöd till dig som utsatts för brott. Du kan vända dig till en brottsofferjour, kvinnofridslinjen, socialtjänsten, ungdomsmottagningen eller en lokal tjejjour om du behöver stöd och hjälp.

Om du behöver hjälp och stöd kan du till exempel kontakta:
Kvinnofridslinjen
Brottsofferjouren
Ungdomsmottagningen
Unizon
Roks

Läs även:
Stjärnadvokaten om nya sexualbrottsförslaget: ”Allt annat än ett ja är ett nej”
”Den enda konsekvensen av klackar bör vara ont i fötterna – inte en hand under kjolen”
10 anledningar till att internationella flickdagen behövs

Foto: Thinkstock