Mer än hälften av alla unga tjejer har haft sex mot sin vilja

Mer än hälften av alla unga tjejer har haft sex mot sin vilja

Hälften av alla unga mellan 16-29 år i Sverige är nöjda med sitt sexliv. Men tjejer är fortfarande de som tar ansvar för preventivmedel – och utsätts för diskrimineringar och sex mot sin vilja. Det visar en ny enkät från Folkhälsomyndigheten.

I en ny enkät från Folkhälsomyndigheten har 7 755 svenska ungdomar svarat på frågor om sexuell hälsa och rättigheter. Och resultatet visar att unga killar har mindre kontakt med ungdomsmottagningar och sämre kunskap och vägledning.

– Fler killar behöver känna till hur de kan testa sig för sexuellt överförda infektioner. De behöver också bättre tillgång till vägledande samtal om relationer, sexualitetsfrågor och hälsa, säger enhetschef Louise Mannheimer i ett pressmeddelande.

Läs också: Varför skäms vi över att vi inte har ”tillräckligt mycket” sex?


I enkäten sa dessutom 54 procent av tjejerna att de hade utfört sexuella handlingar mot sin vilja. 40 procent av killarna svarade samma sak. Därtill sa en av fem ungdomar att de blivit diskriminerade eller kränkta det senaste året. Generellt får tjejer utstå fler kränkningar oftare och diskrimineras och utsätts för fler våld än killar. Utsatta är dessutom de som inte vill kategorisera sig utifrån binära könsnormer.

– De utgör bara en procent av de svarande men är överrepresenterade på många plan. De mår sämre psykiskt, har färre nära relationer, är oftare våldsutsatta och upplever mer diskriminering, säger Louise.

Har du utsatts för ett sexuellt övergrepp? Det här är dina rättigheter.

När ungdomarna fick önska var det som var mest efterfrågat billigare preventivmedel och gratis kondomer.


Läs också: Efter Skam – fler söker hjälp efter sexuella övergrepp

Här är några fakta från undersökningen

  • De flesta sexdebuterar vid 16 års ålder. Tjejerna något tidigare.
  • 14 procent definierar sin sexuella identitet utanför heteronormen.
  • Det vanligaste skyddet vid det senaste samlaget var hormonell preventivmetod, 50 procent, följt av kondom under hela samlaget, 25 procent.
  • 11 procent hade haft klamydia, som är den vanligaste sexuellt överförda infektionen bland unga.
  • 16 procent hade erfarenhet av att de själva eller deras partner genomgått en abort
  • 40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja. Bland tjejer var andelen 54 procent, bland killar 27, och bland dem som inte vill kategorisera sig utifrån kön 53 procent.

Foto: NRK