Ny undersökning: Nästan var tredje kvinna känner sig otrygg

Fler kvinnor känner sig otrygga på kvällen, fler utsätts för sexualbrott och en del undviker helt att gå ut på kvällen på grund av otrygghet. Det visar en ny undersökning från Brå.

Läs mer: ”Män har tagit sig friheter i tystnad förut – det är slut med det nu”

Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade i går sin årliga nationella trygghetsundersökning. I rapporten presenteras befolkningens otrygghet och oro för brott – och det finns stora skillnader i otrygghet mellan män och kvinnor.

Nästan var tredje kvinna, 31 procent, känner sig ganska eller mycket otrygg när hon går ut i sitt bostadsområde på kvällarna, jämfört med 9 procent av männen. När man gjorde undersökningen 2015 svarade 25 procent av kvinnorna att de känner sig otrygga, detta är den största ökningen sedan mätningarna startade 2006. I årets rapport svarar även 12 procent av kvinnorna att de helt undviker att gå ut ensamma sent på kvällen i sitt bostadsområde på grund av otrygghet.

Jenny Alfredsson på Stockholms tjejjour tycker dock att rapporten inte tar hänsyn till några av de mest utsatta i samhället: transpersoner och ickebinära.

– De flesta vi möter i jouren är framför allt rädda i sitt hem eller i skolan. Men i de fall där det handlar om att vara orolig på offentliga platser så är det transpersoner och ickebinära. I och med att rapporten har en binär uppdelning av kön så osynligörs den problematiken, säger hon.

Fler kvinnor än män utsattes under 2015 för sexualbrott, visar Brå:s enkätundersökning. 3 procent av kvinnorna svarade att de utsatts för sexualbrott under året, en ökning från 1,4 procent. 0,4 procent av männen svarade att de blivit utsatta för sexualbrott under 2015. Mest utsatta är unga kvinnor mellan 16 och 24 år där motsvarande siffra ligger på 9 procent.

I undersökningen svarar de flesta (59 procent) att de blev utsatta på en allmän plats och att förövaren var en okänd person (69 procent). Endast 10 procent av förövarna var en närstående, men Brå understryker i rapporten att händelser där personer blir utsatta i hemmet och av en närstående troligen är underrepresenterade i undersökningen. De menar att den typen av utsatthet kan upplevas som väldigt känslig och att det är svårt att fånga upp i en frågeundersökning, en bild som delas av Jenny på Stockholms tjejjour.

– När tjejer hör av sig till oss om sexualbrott har det ofta hänt något hemma, på en fest eller bland personer man känner. Det är en otroligt svår sak att berätta och att svara på i en enkät. De som hör av sig hit kan komma tillbaka flera gånger innan de vågar berätta om det, säger hon.

Läs även:
Ellen Bergström om sexuella övergrepp: ”Vad är det för fel på vårt rättsystem?”
Baaams läsare berättar om övergreppen: ”Han försökte ta ner handen i mina byxor”
Gör som oss – håll inte käft om sexuella övergrepp

Foto: Thinkstock