Stötta utsatta kvinnor – 8 organisationer

8 organisationer du kan stödja för att stötta utsatta kvinnor

Organisationer som kämpar för kvinnors rätt till ett bra liv gör stor skillnad i samhället. Här är 8 som du kan välja att stödja redan i dag.

Jämställdheten i världen går framåt, även om det ibland känns som att allting går lite för långsamt. Men trots det finns det såklart mycket som fortfarande gör att kvinnor råkar illa ut, drabbas av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld vilket står i vägen för att de ska kunna leva de liv de vill. Även i Sverige.

Därför är det tur att det finns en rad organisationer som varje dag kämpar för kvinnor och flickors rätt till ett bra liv. De gör ett otroligt jobb och det helt oavsett om det innebär att hjälpa gatutrafikerade kvinnor, lyfta upp den psykiska ohälsan på agendan eller utbilda i hur man kan hjälpa andra. Många av organisationerna är dock ideella och de är beroende av stöd för att kunna fortsätta sitt oerhört viktiga arbete.

Baaam har listat 8 organisationer som du kan välja att stödja redan i dag och därmed också direkt bidra till att göra kvinnors liv lite bättre.


Talita

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål. De erbjuder kvinnor som vill lämna det livet en chans att stanna hos dem och en möjlighet att starta ett annat liv.

Vill du stödja Talita? Här finns mer information.
Läs mer om Talita här.

Rosenlundstödet

Rosenlundstödet är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för att hjälpa de gatutrafikerade kvinnorna i Göteborg. Varje fredagsnatt är de på plats i Rosenlund med det som kvinnorna kan behöva (från kondomer och hygienartiklar till fika) och hjälper till att informera dem om deras rättigheter till vård och stöd.

Vill du stödja Rosenlundstödet? Här finns mer information.
Läs mer om Rosenlundstödet här.

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. De finns på plats i drygt 20 länder och kämpar för att ge kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv. De synliggör kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter.

Vill du stödja Kvinna till Kvinna? Här finns mer information.
Läs mer om Kvinna till Kvinna här.

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Man jobbar för att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande med barn och unga och skapar opinion och sprider kunskap.

Läs mer om Unizon här.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020 – 50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän kan också ringa. Linjen har öppet dygnet runt och de som svarar är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i svåra situationer. De har tystnadsplikt och du kan alltid vara anonym.

Läs mer om Kvinnofridslinjen här.

Roks

Roks är Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige som jobbar för att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Kvinnojourerna är medlemmar i Roks, men varje jour bestämmer över sig själv. Roks ordnar träffar och utbildningar för alla som jobbar på en kvinnojour eller tjejjour.

Vill du stödja Roks? Här finns mer information.
Läs mer om Roks här.

Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. De kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska hälsan ska öka bland alla mellan 10 och 25 år som definierar sig som tjejer.

Vill du stödja Tjejzonen? Här finns mer information.
Läs mer om Tjejzonen här.

Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideell paralplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. De arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. De har i dag 47 medlemsorganisationer som alla arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Vill du bli medlem i Sveriges Kvinnolobby? Här finns mer information.
Läs mer om Sveriges Kvinnolobby här.

Illustration: Unni Zetterling