Paula Bieler (SD): Svenska kvinnor ser abort som preventivmedel

Sverigedemokraterna vill sänka abortgränsen till vecka 12, om man inte har särskilda skäl. Paula Bieler, SD:s talesperson i familjefrågor, menar att i Sverige ses abort som ett preventivmedel – men det har hon inga belägg för.

Intervju: Johanna Bladh

100 kvinnor gör abort i Sverige varje dag – nu vill vi prata om det

Paula Bieler är Sverigedemokraternas talesperson i jämställdhets-, integrations- och familjefrågor. Hon har tillsammans med tre andra SD-ledamöter lagt en motion i Riksdagen där de vill sänka gränsen för abort från vecka 18 till vecka 12. I motionen skriver de:

”En abort behöver ses som en sista nödlösning och det är oroande om abort alltmer ses som ett alternativ till preventivmedel”.

Läs mer: Hur stark är aborträtten i Sverige? Det här säger politikerna


När Baaam träffade Paula Bieler var hon tydlig med att hon anser att svenska kvinnor använder abort som ett preventivmedel.

– I Sverige har vi en diskusson kring abort där abort jämställs med preventivmedel. Jag har hört par prata om att de kör på säkra perioder för man kan ju alltid göra abort. Det är en standardlösning. Man slarvar och reflekterar heller inte om man kanske vill behålla barnet. Det handlar om en syn på foster som behöver diskuteras mer, säger Paula Bieler till Baaam.

Missa inte: Johannas abort blev en dokumentär: Vi måste prata om abort

Har du något underlag på att man faktiskt tar lättvindigt på aborter?

– Det är en bedömning jag gjort utifrån vad folk har berättat för mig. Man utgår från att ingen tonåring vill bli förälder och bokar in en abort på en gång. Man pratar inte om att behålla barnet eller adoptera bort det i stället.

Hur kommer det sig att ni vill sänka abortgränsen i stället för att förbättra preventivmedlen, ifall det ses som ett problem?

– Vi tycker att man borde flytta gränsen till en nivå som innebär ett mindre ingrepp för kvinnan och ligger i linje med lagstiftning i övriga länder i Europa. Det kommer alltid att finnas situationer där abort är motiverat men i ett välfärdsland som Sverige med god tillgång till preventivmedel och sexualundervisning ska man inte bli oönskat gravid. Därför är det sorgligt att 1 av 4 graviditeter slutar i abort. Det borde inte ske.

503 Service Unavailable