Bokstaveringsalfabetet Adam Berit och nyligen nedlagda Rättviseförmedlingens logga.

Rättviseförmedlingen läggs ner: "Dags att lämna plats åt andra"

Först kom beskedet om att Jämställdhetsmyndigheten läggs ner – och nu avvecklas även Rättviseförmedlingen. "Det är dags för oss att lämna plats åt andra som kan ta kampen vidare med nya metoder", skriver de på hemsidan.

Så sent som i höstas rasade debatten om det nya bokstaveringsalfabetet Adam Berit som Rättviseförmedlingen tog fram tillsammans med Fredrika Bremer-förbundet och två reklambyråer. Men nu väljer Rättviseförmedlingen att lägga ner sin verksamhet.

Rättviseförmedlingen har sedan 2010 arbetat för att synliggöra skev representation, erbjudit lösningar för bättre representation och mångfald, samt lyft kompetens bland dem som sällan uppmärksammas. De har föreläst, utbildat och opinionsbildat, men nu är det alltså slut med det.

hemsidan går att läsa:

”Idag är det många aktörer som driver frågorna. Det är fantastiskt. Det behövs. Så det är dags för oss att lämna plats åt andra som kan ta kampen vidare med nya metoder.”

Uppskattade initiativ försvinner

Rättviseförmedlingen har varit framgångsrika i en rad frågor genom åren. Bland annat startade de sökmotorn/platsbanken Listoteket där man har kunnat söka efter normbrytande kompetens med bred representation för olika uppdrag.

Verksamheten har även tillhandahållit rapporten Rättvisaren där de granskar vilka som förekommer i svensk nyhetsmedia utifrån kategorierna kön och nordisk/utomnordisk bakgrund.

Både Rättvisaren och Listoteket försvinner i samband med nedläggningen av Rättviseförmedlingen. Initiativet om det nya bokstaveringsalfabetet Adam Berit kommer dock att leva vidare genom de insatser som redan har gjorts och genom Fredrika Bremer-förbundets fortsatta arbete.

Rättviseförmedlingens verksamhet och kansli läggs ner den första februari 2019.

På Rättviseförmedlingens hemsida kan du läsa mer om nedläggningen!

Läs mer:

Här är sista projekten som får stöd av Jämställdhetsmyndigheten

Föräldraledigheten långt från jämställd – mammor tar fyra gånger mer

Feministiska framsteg i Sverige och världen 2018

Filmer går bättre om de har kvinnliga huvudroller