nordiska motståndsrörelsens flaggor och morgan johansson

Regeringen vill förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer: ”De utgör ett hot”

Efter NMR:s medverkan i Almedalen vill regeringen förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer. Detta hoppas man kunna göra genom en begränsning som går att hitta i Regeringsformen.

Läs mer: Efter NMR:s nya tillstånd – RFSL Ungdom ställer in Almedalen

Under Almedalsveckan på Gotland fick Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, tillstånd att hålla torgmöten. RFSL Ungdom valde att ställa in sin medverkan i Almedalen och många kände sig hotade och upprörda över NMR:s närvaro och beteende. Nu anser regeringen att man kan, och bör, förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer, rapporterar Sveriges Radio.

Regeringen har undersökt hur det är möjligt att stoppa dessa organisationer utan att bryta mot förenings- och yttrandefriheten, som ju är grundlagsskyddade. Lösningen menar man är att använda sig av en begränsning som finns i Regeringsformens andra kapitel som ger rätt att förbjuda sammanslutningar som ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.


Det är ett stycke som infördes 2010 men som ännu inte har tillämpats.

– Det är ett ganska stort steg att ta. Vi har inte haft den här typen av lagstiftning tidigare i Sverige. Andra länder har haft det, men inte Sverige. Men nu tycker vi, att nu får det vara nog när det gäller den här typen av aktiviteter. De utgör nu, tycker jag, ett allvarligt hot mot enskilda människor, så det här måste vi vidta mer kraftfulla åtgärder mot, för att få stopp på, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Sveriges Radio.

Regeringen ska nu ta fram direktiv till utredningen som ska författa lagförslaget. Detta ska göras i samverkan med oppositionen. Förhoppningen är att förbudet kan träda i kraft 2020.

Foto: IBL