Retuscherade modellbilder märks med en varning i Frankrike

Bilder där modeller blivit smalare efter lite jobb i Photoshop måste märkas med en varning i Frankrike. Med lagen hoppas regeringen kunna motverka ohälsosamma kroppsideal bland unga.

Läs mer: Nu är det olagligt med för smala modeller i Frankrike

Retuschering används ofta för att förbättra och korrigera foton. Det kan handla om förstärka färgerna i en bild till att sudda bort fläckar på kläder och synliga blåmärken på huden. Men retuscheringen får, som vi alla vet, även andra konsekvenser. När modeller och kändisar porträtteras som felfria och utan några som helst skavanker får vi en skev uppfattning om hur människor ser ut. Varenda por suddas ut, rynkor tas bort och flera kilon försvinner från kroppen.


Nu hoppas Frankrike att en ny lag ska råda bot på våra förvirrade skönhetsideal, rapporterar BBC. Sedan i söndags måste alla kommersiella bilder där modellen har retuscherats för att framstå som smalare märkas med en varning. Varningstexten lyder ”Photographie retouchée”, vilket betyder retuscherat foto. Lagen gäller dock inte bilder där exempelvis akne och rynkor har retuscherats bort.

De som inte följer den nya lagen riskerar att få böta 37 500 euro eller 30 procent av reklamens kostnad. Den franska regeringen hoppas att lagen ska motverka extrem smalhet bland modeller samt missvisande kroppsideal bland unga.

– Att exponera unga personer för normskapande och orealistiska bilder leder till en känsla av självförakt och dåligt självförtroende som kan påverka hälsan, säger Frankrikes hälsominister Marisol Touraine till BBC.


Det här är inte första gången som landet tar krafttag mot extremt magra ideal. Sedan i maj finns det lagar som reglerar hur smala modeller agenturer och modellhus får använda. Det innebär att modeller bara kan bli bokade för ett jobb om de har ett läkarutlåtande om att de är friska.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer välkomnar den nya retuscheringsmärkningen.

– Reklam ska vara laglig, korrekt och inte minst ansvarsfull. Att märka ut att reklamen är redigerad ser vi som positivt och att man är öppen mot konsumenterna att man talar om att en bild är retuscherad. Vi välkomnar denna transparens så att man som konsument kan bilda sig en egen uppfattning om reklamen med vetskapen att reklamen har manipulerats, säger marknadschefen Ulf Hermansson Samell i ett pressmeddelande.

Foto: IBL, Thinkstock