Riksdagen röstar ja till samtyckeslag – det här innebär den

Nu blir det förbjudet att ha sex med någon som inte uttryckligen säger, eller visar, att hen vill ha sex. I dag röstade riksdagen ja till en samtyckeslag.

Frågan om en samtyckeslag har debatterats länge och noga – och i dag röstade riksdagen ja till regeringens förslag, skriver SVT Nyheter. Enkelt förklarat innebär lagen att det blir förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visar att hen vill ha sex. Tidigare har det krävts att förövaren använt sig av hot, våld eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

Lagförslaget har bland annat fått kritik från Lagrådet som menat att det är för otydligt. Nu har regeringen gjort ett tillägg i lagförslaget för att förtydliga:

”Vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt”.


I lagförslaget inför man även två nya brott: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år. Vid oaktsamhetsbrott behöver det inte finnas uppsåt. Även minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Gärningsmannen ska även ha svårare att försvara sig med att hänvisa till att offret såg äldre ut fysiskt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Foto: IBL

Mer från oss på Baaam: