Kvinna håller i skylt med texten: "Tidslinje över kvinnans rösträtt i Sverige".

Så gick det till när kvinnor fick rösträtt i Sverige

Den 24 maj 1919 klubbades det första beslutet igenom: Sverige skulle få kvinnlig rösträtt. Två år senare ändrades grundlagen, och 1921 var rösträtten ett faktum. Nu har det gått 100 år, och kampen fortsätter – om än med nya fokusområden. Så här gick det till när kvinnorna i Sverige äntligen fick sin rösträtt!
100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige
Slå på ljud

Beslutet om kvinnlig rösträtt i Sverige föregicks givetvis av en lång och envis kamp. I den här artikeln vill vi belysa den senare delen av den kampen; framstegen som ledde till att kvinnor äntligen fick rösträtt i Sverige. Från att det blev möjligt för kvinnor att bli myndiga, till bildandet av rösträtts-föreningar och slutligen: kvinnlig rösträtt!


Framstegen som ledde till kvinnlig rösträtt

1810

Ogifta kvinnor får möjlighet att ansöka om att bli myndigförklarade av kungen.

1858

Ogifta kvinnor får ansöka vid domstol om att bli myndigförklarade.

1862

Ogifta myndigförklarade kvinnor och änkor får inkomstgraderad kommunal rösträtt. Gifta kvinnor får fortfarande inte rösta kommunalt, de blir myndiga först år 1920.

1863

Ogifta kvinnor blir automatiskt myndiga vid 25 års ålder, och behöver alltså inte längre ansöka om det.

1884

Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21 års ålder.

1884

Första riksdagsmotionen rörande frågan om kvinnlig rösträtt skickas in av Fredrik T. Borg.

1899

Agda Montelius och Gertrud Adelborg överlämnar en petition om kvinnlig rösträtt å Fredrika Bremer-förbundets vägnar till statsminister Erik Gustaf Boström.

1902

Två motioner om rösträtt läggs fram. Den ena: Männen får sina fruars rösträtt, så om du är gift med en kvinna får du två röster. Den andra: Kvinnan får rösträtt. Båda förslagen röstas ned.

1903

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildas. Lydia Wahlström och Signe Bergman åker runt och pratar med andra rösträttskämpar i andra länder.

1907 – 1909

En rösträttsreform ger kvinnan rätt till kommunala uppdrag – förutsatt att hon är röstberättigad (med andra ord rik, ogift och myndig).

De enda som inte får röst vid den här tiden, förutom kvinnor, är i stort sett män som sitter på mentalsjukhus eller i fängelse.

Rösträttskämpen Agda Montelius.

Rösträttskämpen Agda Montelius. Foto: Wikipedia

1912

Tidskriften Rösträtt för kvinnor startas av LKPR och upphör 1919 när rösträtt för kvinnor införs.

1914

Elin Wägner och rösträttsrörelsen lämnar in 30 band med 351 454 underskrifter som kräver kvinnlig rösträtt.

1917

Den nya regeringen (Liberalerna och Socialdemokraterna) lägger fram en proposition om lika rösträtt, men blir nedröstad i första kammaren.

Högern röstade mot kvinnans rösträtt.

Foto: Stockholmskällan

1918

Det är stor oro i Europa med kravaller och demonstrationer och i Tyskland och Ryssland har arbetarna tagit makten genom revolt. För att lugna ner protesterna i Sverige bestämmer makthavarna sig för att blidka folket, och regeringen lägger därför fram en plan om bland annat kvinnlig rösträtt.

1919

Den 24 maj 1919 klubbas det första steget igenom för att ge kvinnor rösträtt från 23 års ålder och bli valbara.

1921

Den 26 januari 1921 fattas det andra och bekräftande beslutet som ger kvinnor rösträtt i Sverige. Härmed ändras grundlagen.

Relaterade artiklar
7 sjuka argument MOT kvinnlig rösträtt i början av 1900-talet
Då fick kvinnor rösträtt i världens olika länder
Kvinnor i Argentina får göra abort – efter historisk lagändring
Därför bar så många av kvinnorna lila under installationen