Så mycket kostar din resa till Thailand – egentligen

Så mycket kostar din resa till Thailand – egentligen

Om flyget betalade lika mycket i miljöskatter och moms som annan verksamhet skulle priserna ligga nästan dubbelt så högt som i dag. ”Branschen har varit dopad under väldigt lång tid” säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Läs också: Baaam satsar på valet – teamar upp med Svenska Dagbladet

Text: Jenny Stiernstedt

Vad skulle en flygbiljett till några vanliga resmål kosta – förutsatt att flygsektorn tvingades betala miljöskatter och moms på samma sätt som andra branscher? SvD och Baaam ställde frågan till Naturskyddsföreningen, som valde att räkna på kostnaderna för tre sträckor:

  • Stockholm–Bangkok ToR
  • Stockholm–London ToR
  • Stockholm–Göteborg ToR

Resultatet visar att luftburna resor skulle vara betydligt dyrare än i dag – priserna skulle ligga 79–95 procent över dagens nivåer.

– Det är inte konstigt att resandet ökat så mycket när branschen varit dopad under så lång tid. Priserna har blivit konstgjort billiga, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.


Grafik: Dan Eliasson

Läs även: Svenska forskare: 4 saker du kan göra för att rädda klimatet – i dag

En resa till från Stockholm till Bangkok skulle landa på 18 000 kronor i stället för dagens 10 000 kronor. Londonresan skulle bli dubbelt så dyr som i dag och för den inrikes vanliga sträckan Stockholm–Göteborg skulle det sannolikt vara svårt att komma under tusenlappen. Ett antal antaganden har gjorts för beräkningarna, vilka utgår från skattenivån i övriga samhället.

London, Storbritannien.

Flyget är i dag undantaget koldioxidskatt och energiskatt. Inrikesflyget ingår i EU:s system för utsläppshandel, EU-ETS, men hela 82 procent av resorna har gratis tilldelning. Därtill är priserna för utsläppsrätter låga. Branschen betalar heller ingen moms för utrikes resor. Inrikes ligger den på 6 procent, i nivå med andra transportmedel.


Jag tror att en dubblering av priserna skulle innebära att man planerade och sparade till sina resor på ett annat sätt.

Johanna Sandahl anser att nivåerna som nu presenteras bättre speglar vad det borde kosta att flyga – och att det är hög tid att ta tag i den skeva prisbilden.

– Jag tror att en dubblering av priserna skulle innebära att man planerade och sparade till sina resor på ett annat sätt. Att vi skulle se mindre av det här slentrianmässiga flygandet. Det skulle nog bromsa ökningen av flygresandet, som varit helt otrolig.

Hon fortsätter:

– En mer rättvisande kostnad för flygbiljetter skulle även skapa incitament för en ordentlig satsning på resfria möten i näringslivet, på tågutveckling och tågunderhåll samt annan teknisk utveckling som inte riktigt kommit igång.

Vems är ansvaret?

– Det ligger främst i politiken. Svenska politiker har ett ansvar att göra det man har rådighet över, då talar vi primärt om inrikesflyget. Sen handlar det om internationella förhandlingar.


Bangkok, Thailand.

Eftersom flyget omgärdas av en rad regleringar som försvårar arbetet med en rättvis prissättning är flygskatten i dag en av de bästa lösningarna, enligt Johanna Sandahl.

Hon pekar på att en resa till Thailand från den 1 april blir 400 kronor dyrare – att jämföra med de 8 000 kronor som skulle adderas om flyget betalade fulla miljöskatter:

– Det ger en fingervisning om att det finns utrymme för höjningar. Nu är det jätteviktigt att alla partier tar sig samman och inte gör en valfråga av att ta bort den, säger hon.

Viktigt att poängtera är att inte heller den dubblering av priserna som presenteras i det här exemplet är tillräcklig för att vi faktiskt ska ha en chans att komma till rätta med hela klimatproblemet.

– De här beräkningarna innebär ändå inte att flyget skulle står för alla sina miljökostnader. Flygandet ökar dramatiskt och har en enorm påverkan på klimatet. Att få ordning på priserna är jätteviktigt, men vi behöver alla verktyg vi kan för att bromsa den utvecklingen, säger Johanna Sandahl.


Fakta

Chicagokonventionen från 1944 gör att flyget i dag är undantaget både koldioxidskatt och energiskatt. Energiskatt är tillåtet på inrikes flyg, enligt ett undantag i EU:s Energiskattedirektiv, men anses svårt att få till i praktiken.

Inrikesflyget ingår i EU:s system för utsläppshandel, EU-ETS, men hela 82 procent av resorna har gratis tilldelning. Flygbolagen betalar i nuläget endast för utsläppsrätterna i 15 procent av inrikesresorna, där priset dessutom ligger lågt. Resterande 3 procent ligger i en reservpott.

Utrikes resor betalar i dag ingen moms, inrikes ligger den i nivå med andra transportmedel, på 6 procent. Här har Naturskyddsföreningen i sina exempel räknat med full moms på 25 procent.

Utöver ovanstående undantag får många regionala flygplatser kommunalt stöd – subventioner som inte inkluderats i beräkningarna.

Koldioxidskatten har i samtliga exempel räknats på 1,17 kronor per kilo CO2. Energiskatten har räknats på 0,32 kronor per kilowattimme.

SvD och Baaam samarbetar inför valet 2018 i några olika satsningar som bevakar de viktigaste valfrågorna bland unga kvinnor. Här handlar det om klimathotet och de livsval man kan göra. Vilka klimatval gör du? Diskutera på #mittklimatval.

Foto: IBL