”Ett falskt jämställdhetssteg som ingen ska låta sig luras av”

Så står det till med jämställdheten i svenska företag i dag

Dessvärre ser det inte så bra ut för jämställdheten bland börsbolagen, eftersom de bolag som helt saknar kvinnor i sina ledningsgrupper har blivit fler under året. Det framgår av Allbrights rapport som också visar att det är coronakrisen som bromsat börsbolagens framsteg i jämställdhet.

Nu har årets rapport om jämställdhet bland börsbolagen från Allbright kommit, och listan över bolag som helt saknar kvinnor i ledningen växer (från 20 procent till 21 procent), listan över de bolag som är jämställda står bara helt still (fortfarande 19 procent) och ingen bransch når målen för en jämn könsfördelning (detta för andra året i rad).

Ett ljus i mörkret är dock att de bolag som faktist anställer kvinnor i sina ledningsgrupper ökat (från 24 procent till 25 procent).

”Ett falskt jämställdhetssteg som ingen ska låta sig luras av”

Siffrorna ser inte speciellt bra ut, inte om man frågar stiftelsen Allbrights VD Amanda Lundeteg:

”Andelen kvinnor totalt i börsens ledningar ökar förvisso med en procentenhet och utgör nu en fjärdedel. Men det är viktigt att komma ihåg att andelen kvinnor senaste året ökat till följd av att bolagen stramat åt och ledningsgrupperna krymper. Ett falskt jämställdhetssteg som ingen bör låta sig luras av”, skriver Amanda Lundeteg i början av rapporten.

Coronakrisen stoppar framstegen för jämställdhet i svenskt näringsliv

Rapporten visar att coronakrisen har bromsat börsbolagens framsteg i jämställdhet. För åtta år sedan offentliggjorde Allbrigth namnen på de bolag som inte befordrat en enda kvinna till sin ledning. Och siffrorna på den ”röda listan” visade att det då var 39 procent av bolagen som saknade kvinnor i ledningen.

”I kristider faller arbetet för jämställdhet och mångfald i glömska, i bästa fall läggs det på hyllan. Sedan 2012 har listan glädjande nog krympt med någon procentenhet år efter år, men för första gången i Allbrights historia ökar nu andelen bolag på röda listan – från 20 procent till 21 procent”, skriver Amanda Lundeteg i rapporten.

”Makthavare väljer att schabbla bort chansen till utveckling”

Vidare skriver Amanda Lundeteg att Allbright till stor del har litat på att näringslivet ska se till att fler kvinnor anställs, men att dippen nu visar att politikerna måste sätta kvoteringsfrågan i fokus igen.

”Det är dags för ägarna att en gång för alla visa att de tror på affärsfördelarna med blandade grupper. Att jämställdhet och mångfald leder till ökad innovation, kreativitet och lönsamhet är fastslaget sedan länge. Att näringslivets yttersta makthavare väljer att schabbla bort chansen till framtida utveckling är obegripligt. Svenska bolagsägare framstår nu som undanglidande bakåtsträvare. Om inte ägarna sätter fart kommer politiker återigen sätta kvoteringsfrågan på dagordningen.”

Rapporten i korthet: