Sarah Delshad: Låt inte mansgrisarna vinna, håll huvudet högt och börja om

Manliga makthavare tycker att kvinnor ska tjäna mindre än män och var tredje kvinna har utsatts för våld. Hur är man kvinnorättskämpe 2017 utan att nedslås? Sarah Delshad skriver om hur hon fortsätter kämpa varje dag.

»Självklart måste kvinnor tjäna mindre än män, för att de är svagare, de är mindre intelligenta.« Uttalandet är inte från 1800-talet, även om man skulle kunna tro det, utan från Europa 2017. Den 74-årige polska EU-parlamentarikern Janusz Korwin-Mikke tycker att kvinnor bör tjäna mindre.

Det får mig oundvikligen att fundera på det faktum att män har flest beslutsfattande positioner i regering, parlament, näringsliv och internationella samfund. Att det 2017 existerar män som anser att kvinnor bör ha lägre löner för att de, enligt den polska politikerns inställning, är svagare och mindre intelligenta är i och för sig inte chockartat. Han har tidigare fällt både rasistiska kommentarer och tvivelaktiga uttalanden om förintelsen, och som vi alla vet går rasismen och sexismen ofta hand i hand.


Hälften av världens befolkning består av kvinnor, men kvinnors representation i parlamentariska församlingar var under 2012 i genomsnitt bara 20 procent.  Män som Janusz Korwin-Mikke existerar i de politiska toppskicken. Han är inte den enda som sitter på åsikter likt detta och som dessutom fortsätter sätta den politiska agendan världen över.

Som kvinnorättskämpe 2017 är det lätt att känna sig helt nedslagen av män som honom. Likaså av siffror som att två tredjedelar av allt arbete i världen utförs av kvinnor, samtidigt som vi endast erhåller 10 procent av världens samlade inkomster och bara besitter en procent av all världens egendom. Eller att fler än 330 000 kvinnor dör varje år av komplikationer i samband med graviditeter, förlossningar och osäkra aborter. För gravida kvinnor i en konfliktregion ökar riskerna dessutom markant.


I en sammanställning från 2013 som Världshälsoorganisationen (WHO) gjort uppskattas det att 35 procent av världens kvinnor någon gång har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner eller sexuellt våld av en annan person än en partner.

Hur är det möjligt att inte känna sig totalt nedslagen? Tja, en tillåter sig själv att faktiskt göra det. För att sedan borsta av det, hålla huvudet (med sin osynliga krona) högt och… börja om.

Varenda dag.

Foto: IBL, Carl Klingspor