Sarah Delshad: Slöja eller ej, det angår inte dig

Baaams krönikör Sarah Delshad skriver om hur ett beslut i EU-domstolen kan slå hårt mot muslimska kvinnor. ”Varför ska en redan motarbetad grupp på arbetsmarknaden motarbetas ännu mer?”.

Arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära slöjor på arbetsplatsen, enligt ett beslut i EU-domstolen. I ett pressmeddelande från Luxemburg skriver de att ”en intern ordningsregel hos ett företag som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler utgör inte direkt diskriminering”.

Beslutet strider mot kvinnans rätt till sina kroppar

Läs också: Karins uppfinning sätter fingret på hur utsatta kvinnor är hos gynekologen

Detta kommer att ha avsevärd inverkan på slöjbärande kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Vilket då kommer att påverka en redan drabbad grupp – nämligen slöjbärande, muslimska kvinnor i Europa. Beslutet är bakåtsträvande för alla som på något vis strider för kvinnans rätt till sina kroppar och kvinnors ekonomiska självständighet. När en fråntar en kvinnans rätt till att kunna komma in på arbetsmarknaden fråntar man tydligt hennes självständighet, vilket får konsekvenser på flera olika nivåer. Dels socioekonomiskt men också psykologiskt.

Europa 2017 – som ofta slår sig för bröstet i frågor som rör mänskliga rättigheter, det öppna samhället och människors rätt att visa sina övertygelser – går ett steg bakåt istället för framåt. Varför ska en redan motarbetad grupp på arbetsmarknaden motarbetas ännu mer? På vilket sätt tjänar det en mer öppen och jämlik värld?

Missa inte! Flora Wiström: ”Män som betalar 17 kronor extra är inte diskriminerade – kvinnor är”


Människor spenderar den största delen av sina dagar på arbetet. Arbetslivet är en stor del av ens identitet, framtidsvisioner och trygghet. Det är den plats där människor måste kunna få vara sig själva och att inte kunna få vara öppen med sin tro är inte rimligt i demokratiska system, som dessutom bygger på en öppen religionsfrihet.

Domen är också en tydlig förskjutning från arbetarnas rättigheter till arbetsgivarnas företräde och makt. Så länge ett religiöst attribut på arbetsplatsen inte på något vis utgör ett säkerhets- eller hygienmässigt hinder så finns det ingen anledning att besluta över vad kvinnor har för klädsel. Slöja eller ej, det angår (verkligen) inte dig.

Nu har företagen ett extra stort ansvar att vara ännu mer inkluderande och kompetensbaserade i sina rekryteringar samt tydligt visa på att mångfald… rules.