Sofia Kovalevskaja var Sveriges första kvinnliga professor

Sofia Kovalevskaja – Sveriges första kvinnliga professor

Via Ryssland och Tyskland till Sverige. Möt vår första kvinnliga professor – som fick kämpa hårt för att få sin titel.

År 1850 föddes den ryska matematikern och författaren Sofia Kovalevskaja i Moskva. Redan som barn var hennes begåvning för matematik och naturvetenskap tydlig, vilket uppmuntrades av hennes far. Då kvinnor inte fick studera vidare i Ryssland flyttade Sofia till Tyskland för att läsa matematik på universitet. Där fick hon privat undervisning av Karl Weierstrass, en av dåtidens mest renommerade matematiker, eftersom kvinnor inte fick gå på föreläsningar, och avlade sedan doktorsexamen.

1881 flyttade Sofia till Sverige och 1884 blev hon första kvinna i Sverige att utnämnas till professor. Därmed blev hon också världens andra kvinnliga matematikprofessor och fyra år senare tilldelades hon det prestigefulla Bordin-priset av franska vetenskapsakademin. I februari 1891 dog Sofia av lunginflammation, bara 41 år gammal.

Få koll på din kvinnohistoria: Läs mer om vår First Lady-kampanj här