Svenska tonårstjejer: ”Vi vill ha mer och bättre skolundervisning om vår mens”

Svenska ungdomar tycker att vi pratar alldeles för lite – och för sent – om mens i skolan och att den undervisning som finns håller för låg kvalitet. Det visar en undersökning av FRIDA.

Det är helt normalt att få sin mens i mellanstadiet, ändå finns inget uttalat ansvar för grundskolan att ta upp ämnet i undervisningen. Det är först på gymnasiet som läroplanen kopplar kunskapskrav till menstruationen.

Pratar ni om mens i skolan och vad tycker du om undervisningen? Det var några av de frågor som sajten Frida.se ställde till sina läsare. Och över 2 000 tjejer gav ett tydligt svar: Vi pratar för lite om mens i svenska skolan, ämnet tas upp för sent och den undervisning som finns har tydliga brister.

– Att få mens betyder både att kroppen och livet förändras. Det är en stor händelse, både fysiskt och psykiskt, som påverkar hälften av eleverna i ett klassrum med start från tredje klass. Behovet av fakta och information är oerhört viktigt, även för pojkar. Att skolan är skyldig att beröra ämnet först i gymnasiet ökar risken för kunskapsluckor och tabun, säger Jennie Sandberg, chefredaktör för Frida och ansvarig för undersökningen.

När FRIDA frågade sina läsare i åldrarna 13-18 var det tydligt att ämnet både saknas och efterfrågas under lektionstid.

Så svarade de

Av de 2 427 unga tjejer, från mellanstadiet till gymnasiet, som svarat på enkäten uppger de flesta att de aldrig (47%) eller mycket sällan (28%) fått skolundervisning som tar upp menstruationen.

Mellanstadiet

Av de deltagare som gick i klass 4 till 6 uppgav ca en tredjedel (33%) att de aldrig pratat om mens under lektionstid. Och av de elever som fått undervisning ansåg nästan 40% att den höll för låg nivå.

Högstadiet

Bland de tjejer som gick på högstadiet tyckte 60% att den undervisning de fått enbart höll en okej eller dålig nivå. 27% uppgav dock att de aldrig haft lektioner där ämnet tagits upp. 

 

Gymnasiet

Bland de tjejer som uppgav att de gick i gymnasiet var det betydligt fler, 66%, som svarade att de aldrig haft mens som tema under lektionstid. Och av de tillfrågade som svarat att de haft menstruation som ämne under skoltid tyckte 32% att den höll för låg nivå.

 

 

Läs mer:

Läs mer om menssplaining

Läs mer om undersökningen här

Läs mer om skolkitet här

 


Nu splainar Baaam och FRIDA mensen! Hälften av jordens befolkning kommer få, har eller har haft det. Mens alltså. Men visste du att många kvinnor blöder för mycket och många av oss har smärta helt i onödan? Dessutom vet både män och kvinnor för lite om mens. Att blöda ska inte vara läskigt, äckligt, förknippat med skam eller onödig smärta. Därför behövs menssplaining!

Allt du vill veta om mens hittar du på menssplaining.se