Svenskar välkomnar flygskatten: “Många har klimatångest”

Svenskar välkomnar flygskatten: “Många har klimatångest”

Klart fler svenskar är positiva än negativa till flygskatten, visar en undersökning från SvD/Sifo. ”Svenska folket vill göra något konkret åt flygets klimatpåverkan”.

Läs också: Baaam satsar på valet – teamar upp med Svenska Dagbladet

Text: Annakaisa Suni

Den 1 april införs flygskatten, som höjer priset på flygresorna inom EU med 60 kronor och priset på långresor med 250 eller 400 kronor.

Fler svenskar är positiva än negativa till att beskatta flygresorna, visar en undersökning som SvD beställt av Sifo. 48 procent är mycket eller ganska positiva, 33 procent är mycket eller ganska negativa och 18 procent vill eller kan inte svara på frågan ”Vilken är din inställning till flygskatt?”.

– Många inser att flyget är en bidragande orsak till klimatförändringar och tycker att det är orimligt att flyget inte beskattas, säger Åsa Knaggård, statsvetare vid Lunds universitet som forskar i miljöpolitik.


Läs också: Var femte ung kvinna väljer bort kött – för klimatets skull

Flygbolagen betalar ingen skatt på bränsle, till skillnad från vägtrafiken. Resultatet är lite förvånande eftersom väljare inte brukar gilla nya skatter, påpekar Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

– Men klimathotet har varit mycket i fokus. Jag tror att man är mer skattevillig när det gäller ett globalt problem som beskrivs som ett hot mot planeten. Ganska många svenskar har klimatångest, säger Karin Bäckstrand, som specialiserat sig på miljöfrågor.

Tidigare har Naturskyddsföreningen och branschorganisationen Svenskt Flyg låtit undersöka inställningen till flygskatt med en annan frågeformulering, och då har andelen positiva varit ännu högre.

Av alliansväljare är 39 procent positiva till flygskatten och av rödgröna väljare 68 procent, enligt SvD/Sifo. Moderaterna och Centerpartiet har lovat riva upp skatten om de får makten.


Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

Men tittar vi bara på Centerpartiets väljare är de faktiskt för flygskatten. Resultatet ska tas med en nypa salt då underlaget är litet, men enligt SvD/Sifo är 48 procent av dem som röstar på C positivt inställda och 34 procent negativt inställda.

Det får inte Centerledaren Annie Lööf på andra tankar.

– Jag tycker att de här siffrorna tydligt visar att svenska folket vill göra något konkret åt flygets klimatpåverkan. Man vill att flyget ska bära mer av sina miljökostnader, säger hon.

Men enligt Annie Lööf är skatt fel väg.

– Centerpartiet har ett mer effektivt förslag, det vill säga obligatorisk inblandning av förnybart i bränslet för alla flygplan som lyfter från svenska flygplatser.

Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet och klimatminister.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) anser att de borgerliga partierna underskattar människors förståelse för allvaret med klimatfrågan.

– Undersökningen visar att människor inte vill ha rea på att förstöra klimatet. Man har också en stor villighet att betala för flygets utsläpp, säger hon.

Skatten väntas minska flygutsläppen med bara 0,5–2 procent. Varför vill ni ändå införa den?

– Det motsvarar utsläpp från 100 000 bilar. Det är ett första steg för att flyget ska betala sina miljökostnader. Jag tycker också att flygdebatten det senaste halvåret är ett direkt resultat av att regeringen varit fast besluten att genomföra flygskatten, säger Isabella Lövin.


Statsvetaren Åsa Knaggård anser att flygskatten inte bara handlar om de direkta effekterna, utan om att påverka opinionen. Och när skatten väl införts finns möjlighet att höja den i framtiden.

– Det finns en tydlig skiljelinje mellan borgerligheten och de rödgröna, som handlar om tekniktro kontra livsstilsval, sammanfattar Karin Bäckstrand skillnaden mellan blocken.

Ledamöterna för M, C, KD och SD säger, tvärtemot klimatforskarna, att vi inte behöver flyga mindre utan att ny teknik kommer att lösa utsläppen. MP och V säger att vi måste minska flygandet medan S är delat, enligt en enkät som SvD gjorde i februari.

Kvinnor är mer positiva till flygskatten än män, vilket enligt Karin Bäckstrand är i linje med andra undersökningar. Kvinnor brukar ranka klimat- och miljöfrågor högre och har mindre klimatavtryck än män.

Unga brukar oroa sig mer för klimatet, men i SvD/Sifo är det medelålders svarande som är mest positiva till flygskatt. Mest negativa är män mellan 18 och 29 år.

– Prisskillnaden kanske märks mer för unga som vill ut och resa men inte har så mycket pengar. För dem mitt i livet med jobb spelar kostnaden inte så stor roll, säger Åsa Knaggård.


Så gjordes undersökningen

Under perioden 2–6 mars 2018 genomförde Sifo på uppdrag av SvD 1 161 webbintervjuer med slumpvis utvalda personer i åldern 18–79 år. Urvalet är representativt för Sveriges befolkningssammansättning.

Frågan som ställdes i undersökningen var: “Vilken är din inställning till flygskatt?” Svarsalternativen var: Mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ, mycket negativ, tveksam / vet ej.

Flygskatt

Flygskatten är 60 kronor för resor inom Sverige och EU, 250 kronor för resor till bland annat USA och Ryssland och 400 kronor för resor till bland annat Thailand och Kina.

Skatten betalas bara för flyg som avgår från svenska flygplatser, inte för returresan.

Regeringen minskade flygskatten med 20–30 kronor efter att Alliansen hotat fälla regeringen. Samtidigt lovade regeringen att kompensera flygplatser i Norrland och på Gotland med cirka 120 miljoner kronor per år.

SvD och Baaam samarbetar inför valet 2018 i några olika satsningar som bevakar de viktigaste valfrågorna bland unga kvinnor. Här handlar det om klimathotet och de livsval man kan göra. Vilka klimatval gör du? Diskutera på #mittklimatval.

Foto: IBL