Sveriges kvinnliga förebilder prisades på Klara K-dagen – se alla vinnare här

Sveriges kvinnliga förebilder prisades på Klara K-dagen – se alla vinnare här

En feministisk börsdrottning, nutidens kanske starkaste röst i kampen mot sexuellt våld och en kvinnlig ledare som fick betala ett högt pris när landets kulturinstutition rasade.

Jämställdhetsbyrån Klara K, som drivs av Camilla Wagner och Petra Nedfors, arbetar för att främja kvinnors karriärer och för ett mer jämställt företagsklimat.

Under Klara K-dagen 27 november lät de makthavare, opinionsbildare och experter mötas för att samtala om bland annat jämställdhet och inkludering. I samband med dagen delades årets förebildspriser ut.

De vann årets förebildspriser 2018:

Årets uthållighetspris – Katarina Wennstam

Årets uthållighetspris har med stort tålamod och ännu större envishet vidhållit sitt perspektiv och verkat för förändring under många år.

Motivering: Attityder och fördomar förändras bäst med hjälp av kunskap. Det vet Katarina Wennstam, som i snart två decennier har kämpat för att samhället i stort och rättsväsendet i synnerhet ska flytta fokus från offer till förövare i fråga om sexuella övergrepp. Med journalistisk nyfikenhet och stor respekt och tilltro till människans natur har hon avslöjat hur våra domstolar slentrianmässigt styrts av förutfattade meningar utifrån kön och socialt status. Så länge hennes röst finns med i debatten kan vi vara förvissade om att allmänt tyckande och känslodrivna argument alltid kommer att mötas med fakta. För detta tilldelas hon Klara Ks uthållighetspris 2018.

Årets Förebild – Sara Danius

Årets förebild har utifrån sin plattform eller maktposition på ett oåterkalleligt sätt förändrat strukturer och attityder i samhället.

Motivering: Det är i kriser som ledarskapet ställs på sin spets. En del drar för gardinen och gömmer sig i mörkret. Andra öppnar fönstret och släpper in ljuset och framtiden. Sara Danius valde det senare och brödraskapet skrek av indignation. Med högburet huvud fullföljde hon sitt uppdrag och sopade rent från decennier av vänskapskorruption, jäv och bristande moral framför dörren till Sveriges mest anrika kulturinstitution. Historien lär döma alla de Aderton för deras snille och smak och då särskilt minnas en som visade prov på integritet, omdöme och modigt ledarskap.

Årets Ögonöppnare – Sandra Bourbon

Årets ögonöppnare har förändrat vårt sätt att se på verkligheten genom att lyfta sin fråga och vidga våra perspektiv.

Motivering: Mycket snack och lite verkstad. Eller mycket buller och lite bång. Det beskriver mycket väl näringslivets jämställdhetsarbete de senaste decennierna. Trots att den ena studien efter den andra visar att jämställda bolag är mer lönsamma befolkas styrelserum och ledningsgrupper fortfarande mest av män. Framtidsfeministen Sandra Bourbon trotsade finansvärldens norm och satte ihop en aktieportfölj med jämställdhet som första prioritet. Resultatet lät inte vänta på sig. Jämställdhetsportföljen har utklassat börsens index med råge och därmed också bevisat att det här med lönsamhet inte bara är teori utan faktisk praktik. För det får Sandra Bourbon priset som Klara Ks ögonöppnare 2018.

Dessutom delades Pingvinpriset ut.

Pingvinpriset ägnas åt dem som står upp för inkludering, medmänsklighet och demokrati även när det innebär att de själva möts av hat och hot.

Det gick i år till  Sveriges kvinnliga toppolitiker, representerade av riksdagspartiernas nuvarande eller tidigare partiledare: Anna Kinberg Batra (M), Mona Sahlin (S), Annie Lööf (C), Gudrun Schyman(V), Ebba Busch Thor (KD), Maria Leissner (L) och Isabella Lövin (MP).

 

Bild: Karin Törnblom, Cecilia Liljeton / IBL