Träning kan bota depressioner

Träning kan bota depressioner

Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som antidepressiva mediciner. Dessutom slipper du jobbiga biverkningar. Och du blir starkare på köpet! Win-win!

Motion kan skydda mot att insjukna i depression, det har forskare slagit fast om och om igen. I en av flera stora studier som gjorts i ämnet följde man 30 000 Harvardstudenters psykiska hälsa under 25 års tid. Sambandet mellan fysisk aktivitet och god mental hälsa var mycket tydligt. De som rörde på sig mådde bättre och drabbades i mindre utsträckning av depressioner.

Nu vet forskarna också att motion och träning inte bara kan skydda mot depression. Träning kan faktiskt också bota depression – och det fungerar lika bra som piller!

– Det har vid större forskningsgenomgångar visat sig att motion är lika bra som antidepressiv medicinering eller psykologisk behandling vid mild till måttlig depression. Vid svårare depressionstillstånd kan motion inte ersätta medicin, men det finns forskning som visar att när motion läggs till kan medicindoserna vara lägre än utan motion, berättar AnnaCarin Magnusson, legitimerad psykolog med egen praktik i Stockholm.

Men hur fungerar det egentligen? Hur kan lite simpel jogging vara lika effektivt som dyra mediciner? Jo, träning påverkar hjärnans neurotransmittorer, förklarar AnnaCarin. Neurotransmittorerna hjälper signaler att gå fram i nervsynapserna, det vill säga i övergången mellan två nervändar. Om dessa signaler inte går fram kan du inte känna glädje och välmående. Dopamin, noradrenalin och serotonin är tre nyckelspelare, kända för att regleras positivt av motion.

– Vad gäller depression vet vi att neurotransmittorerna har en viktig funktion, och moderna mediciner bygger på att påverka just fria halter av serotonin och noradrenalin i nervsynapserna, säger AnnaCarin.

Motion kan alltså ha en liknande biologisk effekt som medicin. Minus alla biverkningar. Träning har också visat sig ha en positiv inverkan vid neuroinflammationer, och allt mer forskning talar mot att inflammatoriska processer spelar stor roll vid psykisk ohälsa.

– Dessutom är träning antidepressivt om vi tittar på vad som händer med dina beteenden. Ofta leder ju träningen till att du kommer ut hemifrån, möter människor och är lite social, känner dig mer kompetent och duktig. Allt det här är komponenter vi jobbar med i KBT-terapier mot depression, förklarar AnnaCarin.

Foto Thinkstock