Ultimata guiden: Här är 8 svar på tal till rasistmyterna

Ultimata guiden: Här är 8 svar på tal till rasistmyterna

"Vi kan inte ta emot alla", "Flyktingar får massor av bidrag". Baaam ger dig vassa repliker på åtta rasist-myter.

Du sitter på middag och plötsligt hör du den, kommentaren om invandringen som du vet måste vara fel , men som du inte har något vasst svar på. No more!

Varsågod, här har vi satt ihop ett gäng repliker på några av de vanligaste rasist-kommentarerna. Bara för dig att hala fram och leverera.

”Invandrarna tar våra jobb”

Ditt svar: Om vi blir fler så ökar konsumtionen och produktionen, därmed blir det fler jobb. Arbetslösheten i Sverige tog fart i samband med finanskrisen som slog till över hela världen 2008. Sedan dess har den sjunkit igen och ungdomsarbetslösheten är nu lägst på tio år. Arbetslösheten är mycket högre för utrikes födda än inrikes födda men, som tur är, sjunker även den.

Källa: SCB.

”Sverige har en misslyckad integrationspolitik”

Ditt svar: Inte alls, en internationell studie (Migrant Integration Policy Index) visar tvärtom att Sverige är överlägset bäst i Europa på integrationspolitik, bland annat när det gäller diskriminering, arbetsmarknad och familjeåterförening.

Källa: SVD och MIPEX.

”Invandringen förstör vår ekonomi”

Ditt svar: Sveriges ekonomi går väldigt bra just nu, det visar flera rapporter bland annat från internationella organisationen OECD. I framtiden behöver vi också bli fler människor i arbetsför ålder i landet, annars kommer skatterna behöva höjas för att försörja den allt större delen av vår befolkning som är pensionärer.

Källa: OECD.

”Vi kan inte ta emot alla flyktingar”

Ditt svar: Nej, det kan vi inte och det gör vi inte. Av världens 67,7 miljoner människor som befinner sig på flykt i världen befinner sig 0,5 procent i Sverige.

Källa: UNHCR.

”Vi har fullt, vi kan inte ta emot fler”

Ditt svar: Störst flyktingmottagande står små, fattiga och tätbefolkade länder i närheten av, eller i, katastrofområdena för. I förhållande till dessa är Sverige extremt rikt och glesbefolkat.

Källa: UNHCR.

”Vi måste hjälpa på plats!”

Ditt svar: Ja, och det gör vi. Över 60 procent av alla flyktingar är internflyktingar, alltså placerade i det egna hemlandet.

Källa: UNHCR.

”Det strömmar in flyktingar i Sverige”

Ditt svar: Nej, vi hade en topp under 2015, då invandrade 162 877 personer till Sverige. Men sedan har antalet asylsökande sjunkit, under 2016 kom det totalt 28 939 asylsökande och 2017 ännu färre.

Källa: Migrationsverket.

”Asylsökande får massor av bidrag”

Ditt svar: Nej, en asylsökande kan få max 71 kr/dag (vilket motsvarar ungefär 2 000 kronor/månad) oftast mycket mindre. Finns ett mycket starkt behov av något – till exempel glasögon eller en barnvagn – kan de ansöka om särskilt bidrag för att köpa det billigaste alternativet. De som blir kallade till Migrationsverket kan få reseersättning.

Har den asylsökande fått ett arbete och måste flytta till en ort där Migrationsverket inte har några bostäder kan den få bostadsersättning på 850 kr/månad för familjer och 350 kr/månad för ensamstående.

Källa: Migrationsverket.

Foto: Thinkstock