Unga kvinnor utan barn – de mest stressade på jobbet

Unga kvinnor är mest stressade i arbetslivet, och mest utsatta är kvinnor utan barn. Män i samma ålder stressar däremot minst, det visar en ny rapport från Jusek.

Läs mer: Loreen: ”Jag vill stärka kvinnor och förändra klimatet i världen”

Kvinnor har inte bara orättvisa löneskillnader att kämpa mot i arbetslivet, en ny rapport från fackförbundet Jusek visar att kvinnor är mer stressade än män i arbetet och får mindre utlopp för sin kreativitet, det skriver Magnus Hedberg och Daniel Lind i en debattartikel i SvD Näringsliv.

Tidigare har man ofta trott att småbarnsföräldrar är mest stressade på jobbet, eftersom statistik visar att många nyblivna mammor blir sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Men den nya studien, där 2 000 tjänstemän ingår, visar att det är kvinnor utan barn som upplever mest stress i arbetslivet.

Enligt studien upplever nära fyra av tio kvinnor under 34 år negativ stress på jobbet, medan män i samma ålder är de minst stressade. En möjlig förklaring till skillnaderna tros delvis vara ett begränsat utrymme för kreativitet, där 30 procent av kvinnorna under 34 uppger att de inte får utlopp för sin kreativitet på jobbet, jämfört med sex procent av männen. Enligt studien upplever unga kvinnor också mindre inflytande över sitt arbete.

Läs även:
10 stunder under 2016 då kvinnor lyste upp i mörkret
Mäns våld mot kvinnor – en dyster statistik
Isländska kvinnor står upp mot orättvisa löner – lämnar sina jobb i protest

Foto: IBL