Var femte kvinna missar cellprovtagningen – nu lanseras hemtest

Var femte kvinna missar cellprovtagningen – nu lanseras hemtest

Kvinnor kallas regelbundet till cellprovtagning för att upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Dock uteblir var femte kvinna från provtagningen, vilket kan få stora konsekvenser för dessa kvinnor. För att fler ska få hjälp lanseras nu HPV-test för hemmabruk.
(BAAAM) Vad är HPV?
0:49

Efter reklamen: (BAAAM) Vad är HPV?

(0:49)

Slå på ljud

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Cancerformen är ofta orsakad av HPV-virus och sedan 2010 vaccineras därför alla flickor mot HPV. Långt ifrån alla kvinnor är dock skyddade och därför kallas fittbärare mellan 23 och 64 år till screening. Det är dock inte ovanligt att kvinnor uteblir.
– Det finns många olika anledningar till detta, det kan handla om oro eller rädsla inför undersökningen eller om att livet kommer emellan, säger Miriam Elfström, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention som jobbar med screeningprogrammet nationellt och i Stockholm.

"Cellförändringar riskerar att inte upptäckas i tid"

Under pandemin har flera regioner pausat sin screening vilket gör att kvinnors HPV-infektioner och cellförändringar riskerar att inte upptäckas i tid, det skriver företaget Dynamic Code i ett pressmeddelande. Dynamic Code lanserar nu ett hemtest för självprovtagning där 14 HPV-stammar som kan ge upphov till cellförändringar och livmoderhalscancer kan upptäckas.
– Självprovtagning för HPV är fullt jämförbar med prov som tas på klinik och vi vill öka tillgängligheten så alla kvinnor kan testa. Det är dock viktigt att se detta test som ett frivilligt komplement till det screeningprogram som finns i vården och vi kvinnor bör alltid gå på den gynekologiska cellprovtagningen då man blir kallad, säger Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code.

Miriam Elfström tycker att det är bra med självprovtagning och menar att forskning visar att hemtest kan göra att fler fittbärare testar sig. Hon är dock skeptisk till hemtester som inte är en del av screeningprogrammet, som till exempel testet från Dynamic Code. Hon berättar att hemtest kan erbjudas inom screeningprogrammet till personer som inte testat sig på länge.
– Det är viktigt att det sker inom programmet så att vi kan följa och hjälpa de kvinnor som får ett provsvar som visar på HPV-infektion. Om man provtar hemma själv med till exempel Dynamic Code finns inget tydligt nästa steg.

Framtiden för självprovtagning

Alla regioner har kunnat använda hemtest, enligt tillfälliga föreskrifter från Socialstyrelsen, men testen har främst använts av de regioner som har fått anpassa screeningprogrammet under pandemin, bland annat Skåne, Göteborg och Stockholm. Omfattning av huruvida självprovtagning används som metod i screeningprogrammet efter pandemins slut är ännu inte klart.
– Det utreds just nu av Socialstyrelsen och förslag på nya rekommendationer kommer senare i höst, säger Miriam Elfström.

Relaterade artiklar
Glädjande beskedet: Vaccinet effektivt mot livmoderhalscancer
Äntligen! Nu ska även pojkar få HPV-vaccin
Trots cellproven – antalet fall av livmoderhalscancer ökar