Vi gick igenom partiernas program: Så här vill de lösa bo-krisen

Vi gick igenom partiernas program: Så här vill de lösa bo-krisen

Det finns för få bostäder, det är alla partier överens om. Men hur de vill fixa problemet skiljer sig åt. Se här.

Det här är ett redaktionellt samarbete mellan Svenska Dagbladet och Baaam. Läs mer om hur det funkar här.

Att få möjlighet att bo, det borde vara en självklar rättighet. Men så ser det inte alltid ut idag. Här har vi sammanställt vad Sveriges riksdagspartier vill göra åt saken.

Socialdemokraterna: Bygg – och satsa på hyresrätter

Vill se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder mellan 2015 och 2020. Plan- och bygglagen ska ses över och reglerna förenklas och handläggningstider kortas.

Runt 6 miljarder kronor satsas årligen från och med 2017 på fler och bättre hyresrätter. De har infört ett investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och studentbostäder och en byggbonus till de kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande.

Miljöpartiet: Vill öka konkurrensen och bygga klimatsmart

Vill ta fram tydligare byggregler och göra det enklare att bygga för små och medelstora byggföretag. Det ska öka konkurrensen på byggmarknaden, göra det billigare att bygga och skapa fler bostäder.

Alla nya bostäder som byggs ska vara klimatsmarta. Ett nationellt energicentrum ska underlätta klimatsmart byggande.

Vill värna hyresrätten och en reglerad hyresmarknad.


Läs också: Unik statistik: Så mycket förlorar du på att bo i andra hand

Vänsterpartiet: Nej till marknadshyror och ombildning

Statliga stöd ska öka byggande av studentbostäder och hyresrätter, 25 miljarder kronor årligen ska ge 50 000 nya hyresrätter per år. Vill ge kommunerna bättre förutsättningar att bygga mer.

Säger nej till marknadshyror och kommuner ska inte få ställa orimliga inkomstkrav på hyresgäster. Vill kunna stoppa ombildningar av kommunala hyresrätter om de säljs under marknadspris eller om det råder brist på hyresrätter.

Moderaterna: Lättare att hyra ut i andra hand  

Vill förenkla byggreglerna. Det ska gå snabbare att få plan- och bygglov. Bullerregler och strandskydd ska bli flexiblare så att mer mark går att bygga på.

Vill se 20 000 nya studentbostäder till 2020.

Hyrorna ska vara mindre reglerade och det ska vara lättare att hyra ut i andra hand.

Vill utöka möjligheten att kunna skjuta upp att skatta på vinsten vid lägenhetsförsäljningar.


Centern: Friare hyressättning

Enklare byggregler, ökad konkurrens på byggmarknaden och mer byggbar mark, bland annat genom förändrat strandskydd, ska skapa fler bostäder.

Vill se över de ekonomiska styrmedlen för att öka byggandet och främja rörligheten på bostadsmarknaden. Vill göra det enklare att hyra ut sin bostad i andra hand samt införa en friare hyressättning med starkare koppling till bostädernas marknadsvärde.

Vill se över möjligheten att låta kontor och affärslokaler bli bostäder.

Liberalerna: Vill tillåta fri hyressättning

Friare regler, snabbare processer och ökad konkurrens ska skapa fler och billigare bostäder. Säger nej till statliga subventioner av byggbranschen.

Vill utveckla systemet för hur hyrorna bestäms och tillåta fri hyressättning i nybyggda hyreshus. Samtidigt ska du som hyr få ökat inflytande och skydd mot oförutsägbara hyreshöjningar. Hyresgäster som vill ska få ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.


Kristdemokraterna: Hyra ut ska vara skattefritt

Regelförenklingar och bättre planprocess ska öka bostadsproduktionen, bland annat ska strandskyddet ses över.

Privatpersoner ska kunna bygga hem med hjälp av startlån, bosparande och reformerade regler för tomträtter och bygglov.

Vill göra det lättare att hyra ut bostadsrätter. Att hyra ut del av bostad ska vara skattefritt.

Vill utöka möjligheten att kunna skjuta upp att skatta på vinsten vid lägenhetsförsäljningar.

Sverigedemokraterna: Kräver noll invandring 

Anser att bostadspolitiken kräver en nollvision för asyl- och anhörighetsinvandring.

Vill utreda hur man kan öka anbudskonkurrensen mellan byggbolagen vid upphandlingar, vilket skulle minska byggkostnaderna och därmed bostadspriserna.

Vill ge bidrag till kommunerna för att bygga bostäder till äldre och studenter.