Är din partner kontrollerande? Det här testet visar om ni är i riskzonen

Det är inte alltid lätt att veta om ens relation är destruktiv. Allemanstestet låter män testa sitt beteende i relationer och varnar om de befinner sig i farozonen för fysiskt eller psykiskt våld.

Läs mer: 5 tecken på att du lever i ett destruktivt förhållande

När övergår svartsjuka i besatthet, starka känslor till destruktivt beteende? Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram ett pojkvänstest som ska hjälpa män att få insikt i sitt eget beteende. Satsningen, som har namnet ”Allemanstestet”, vill rikta ljuset på källan till problemet – de som utövar våld. Testet är en del i en större satsning med målet att lyfta frågan om våld i nära relationer samt uppmana de män som utöver våld, eller riskerar att göra det, att söka hjälp vid de manscentrum och anti-våld-centrum som finns runt om i Stockholm.

Mäns våld mot kvinnor kostar svenska staten minst 13 miljarder kronor varje år. På kort sikt handlar det om läkarvård och kostnader för rättsväsendet. På längre sikt leder det även till nedsatt produktivitet hos de som blivit utsatta för våld då det ibland leder långvariga sjukskrivningar och psykisk ohälsa.

Även om ens partner inte utövar fysiskt våld kan han ha ett destruktivt beteende som sedan trappas upp.

– De män jag dagligen möter i mitt yrke uttrycker ofta en oro över att de lätt blir arga, att de har högt temperament eller att deras närstående kan bli rädda för dem. När och om våldet blir fysiskt så har det alltid börjat med ett psykiskt våld, som till exempel kränkningar och kontrollerande beteende. Men vi vet att det går att stoppa innan det accelererar och blir grövre, och det är just därför det är så viktigt att behandla i tidigt skede, så att man kan bryta ett potentiellt destruktivt beteende, säger Maria Jönsson, behandlare vid Alternativ till våld (ATV) Täby.


Endast 3,9 procent av våldet i nära relationer polisanmäls och kvinnor utsätts oftare för grovt våld som leder till behov av sjukvård.

– Partnervåld förekommer i alla typer av förhållanden, och både män och kvinnor kan vara våldsutövare. Forskning visar dock att det våld som riktas mot kvinnor är mer omfattande samt har större och mer långtgående effekter, både för individen och på samhällsnivå. Därför väljer vi att huvudsakligen vända oss till män i denna satsning, säger Christina Ericson, projektledare satsningen.

Klicka här för att göra Allemanstestet.

Foto: IBL, Länsstyrelsen Stockholm