Cis, queer och pansexuell – här är 18 hbtq-begrepp att ha koll på

Cis, queer och pansexuell – här är 18 hbtq-begrepp att ha koll på

Världen rör sig snabbt och orden du använde som liten är inte alltid aktuella längre. Här är 18 hbtq-begrepp du bör ha koll på.
Så blir Stockholm Pride 2021
1:10

Efter reklamen: Så blir Stockholm Pride 2021

(1:10)

Slå på ljud
Årets Stockholm Pride bjuder på både publika aktiviteter, i den mån restriktionerna tillåter, och digitala event, runt om i Stockholms stad.

Denna lista är ett urval av begrepp från RFSLs begreppsordlista. För fler begrepp och information, gå in på rfsl.se.

Asexuell

Vanligen används ordet ”asexuell” för att beskriva en person som aldrig eller under en period inte känner sexuell attraktion eller inte vill inkludera andra personer rent fysiskt i sitt sexliv.

Autosexuell

En person som bara vill ha sex med sig själv. Kan även benämnas av paraplybegreppet asexuella.

Bisexuell

En person som blir kär i eller attraherad av människor oavsett kön.

Cisperson

En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på samma sida” och är motsatsen till ”trans”.

Demisexuell

Innebär en person som bara känner sexuell attraktion till en annan person efter att ett djupt emotionellt band har uppstått. Kan även benämnas av paraplybegreppet asexuella.

Dragking/dragqueen

En person som använder sig av olika typer av socialt kodade attribut och symboler för att tänja på gränserna mellan manligt och kvinnligt. Ofta görs detta för att underhålla eller leka med sin identitet.

Hbtq

Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et refererar till sexuell läggning, alltså vem blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också uttrycka ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Hen/Den

Ett könsneutralt pronomen som främst används om personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män, som exempelvis intergender, genderqueer och ickebinära. ”Hen” och ”den” kan också användas om personer var könstillhörighet är okänd.

Ickebinär/Intergender/Genderqueer

En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ickebinär kan också vara ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Ibland används ickebinär, intergender och genderqueer synonymt med varandra.

Intersex/intersexualism

En person som fötts i ett tillstånd där könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling inte är typisk. Intersexuell betyder ”mellan könen” men säger ingenting om personens sexuella läggning.

Könsbekräftande behandling

Detta är den etablerade termen för det som tidigare har kallats ”könsbyte” eller ”könskorrigering”. För att få rätt till könsbekräftande vård i Sverige idag krävs en könsdysfori-diagnos ställd av en psykiater på en mottagning som arbetar med könsidentitetsutredning.

Könsdysfori

Könsdysfori är känslan av att vara tilldelad fel kön. Personer med könsdysfori kan få tillgång till könsbekräftande vård och behandling.

Pansexuell

En person som attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Till skillnad från bisexuell antyder ordet ”pan” att man ser kön som ett spektrum bortom tvåkönsnormen.

Polyamorös/Polygam

En person som har sexuella och/eller emotionella relationer med fler än en person i taget.

Queer

Queer kan syfta till olika saker. Begreppet är från början en kritik mot idéer om normalitet i fråga om kön och sexualitet, heteronormativitet och könsbinära normer. Queer kan också innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning men även tvärt om, för att beskriva sin könsidentitet eller sin sexualitet.

Transperson

En person som inte identifierar sig med det kön denne har fått tilldelat vid födseln. Att vara transperson kan också innebära att inte följa könsnormer. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Transsexuell

Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön, underlivskirurgi och andra delar av den könsbekräftande vården som exempelvis hormonbehandling, överkroppskirurgi och rösttträning. Denna process för att förändra kroppen brukar kallas transition. Transexuell har inget med en persons sexuella läggning att göra.

Transvestit

En person som klär sig i eller använder sig av attribut som traditionellt används av män respektive kvinnor. Men alla människor som bryter mot exempelvis klädnormer kring kön är inte transvestiter utan det handlar om hur man definierar sig själv.

Källa: RFSLs begreppsordlista
Foto: IBL