Det går att njuta av sex igen efter ett övergrepp – så börjar du

Det går att njuta av sex igen efter ett övergrepp – så börjar du

Rädsla för sex, svårigheter att bli våt och få orgasm är bara några av de problem många får efter ett sexuellt övergrepp. Trots det är frågan om sexualitet efter övergrepp något vi sällan pratar om.

Läs mer: Svar på tal: Jo, ni kan dela lika på föräldradagarna – och därför är det bra

Att vara med om ett sexuellt övergrepp är på många sätt ett trauma. Att bearbeta det traumat kan för många ta lång tid och man kan behöva söka hjälp hos en kurator eller terapeut. En konsekvens som dock får lite uppmärksamhet – både i mötet med professionella och privat – är sexualitet efter övergrepp.

Efter ett sexuellt övergrepp är det inte ovanligt att man får svårigheter med sex och intima relationer. Leigh Norén är sexolog på Sexologkliniken och initiativtagare till ”Hela mig”, ett projekt som erbjuder hjälp och sexologiskt stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp. Hon menar att övergrepp kan ge ganska många olika konsekvenser när det kommer till den egna sexualiteten.

– Det vanligaste är rädsla för sex, låg sexlust och svårigheter att bli våt eller få stånd. Även att man upplever skam och skuldkänslor när man känner sig kåt eftersom vi har en bild av att man inte ska kunna bli kåt efter ett övergrepp. Andra problem är smärta vid sex, orgasmsvårigheter, man har svårt att sätta gränser, har sex som känns tvångsmässigt eller undviker sex, säger hon.


Känslor av skuld och skam

Problem med sex och intimitet kan i sin tur påverka det allmänna måendet och ge upphov till känslor av skam, ångest, oro och nedstämdhet.

– För många är den sexualiteten viktig och problem med den efter övergrepp kan ge mycket skamkänslor, vilket ofta förstärks av att man inte kan prata om problemen. Inte ens med de man har sex med. Eftersom vi inte får lära oss hur vi pratar om problem med sex, och eftersom övergrepp skambeläggs, blir problem med sex efter övergrepp ofta till smutsiga hemligheter.

Läs mer: Vill du ha en bra pension? Så mycket måste du spara redan nu

Leigh Norén, sexolog.

Leigh anser att det viktigaste du kan göra för att gå vidare sexuellt efter ett övergrepp är att bearbeta det du varit med om och prata om dina problem och känslor, gärna så tidigt som möjligt.

– Det är väldigt vanligt att man utvecklar PTSD efter ett sexuellt övergrepp. För att förhindra det gäller det att sätta in tidiga stödinsatser.

Hon påpekar dock att ingen strategi i regel är fel. Att göra tvärtom och inte prata om övergreppet är i sig en vanlig överlevnadsstrategi då det kan vara otroligt smärtsamt att gå igenom det minnet.

– Oavsett vad du gör kommer dina handlingar oftast från en plats av omtanke för dig själv.

Så hur vet du att du är redo för att ha sex igen? Rent generellt kan man säga att om du har ett intresse av att sex och känner lust – ja, då kan du ha sex. Känslor av otrygghet och obehag signalerar att du kanske inte är redo. Leigh betonar att du fortfarande kan testa men att det är viktigt att du inte tvingar dig själv.

– Om det känns svårt att ha sex med en partner kan ett bra första steg vara onani. Börja utforska med dig själv innan du testar med en partner.


Läs mer: Vet du din färgpersonlighet? Det borde du – och vi har testet

Att stötta som partner

Att vara den som är partner till någon som utsatts för sexuella övergrepp kan även det vara väldigt svårt. Trots att det är otroligt svårt att höra om det som din partner varit med om är det viktigt att du står kvar, orkar ta emot det och vågar lyssna.

– Det är en bra idé att prata om det själv hos en kurator eller terapeut. Eller att ni söker tillsammans. Det är okej att man tycker att det är skitjobbigt, säger Leigh.

Kolla av med din utsatta partner om det här är något som hen tycker är okej att du berättar för dina vänner, så att du kan få stöd från dem, eller om det snarare ska hållas privat. Dessutom är det viktigt att du inte försöker tvinga din partner till att söka stöd eller göra en polisanmälan. Efter att ha blivit ifråntagen sin självbestämmanderätt måste din partner få ta de besluten själv.


Dålig kunskap i vården

Efter ett sexuellt övergrepp finns det olika former av hjälp och stöd du kan få. Du kan söka dig till en kurator eller terapeut genom vårdcentralen eller organisationer som Föreningen Storasyster och Föreningen Tillsammans. Svårigheter med sex och intimitet efter ett övergrepp är tyvärr ett område som hittills inte har prioriterats varken i forskning eller bland de professionella som möter utsatta.

– Det är jättefå professionella som har vidareutbildning i sexologi vilket gör att de tycker att sex efter övergrepp är ett svårt ämne att ta tag i. Den utsatta vågar kanske inte själv fråga om den professionella inte tagit upp det, säger Leigh Norén.


I en enkätundersökning utförd av Föreningen Storasyster efterfrågade 66 procent av alla svarande mer stöd och hjälp kring sex och relationer efter sexuella övergrepp. Bland de få som hade träffat en professionell upplevde endast hälften att de fått ett bra bemötande gällande sexualitet.

Det är uppenbart att det finns mycket arbete kvar att göra i den här frågan. Leigh vill trots det betona att det finns bra hjälp att få – och att det går att komma vidare.

– Det kan kännas som att det är hopplöst och det kan ta lång tid för vissa, men det går. Om det är svårt så tycker jag att du ska söka och kräva hjälp. Du är inte förstörd för livet, som vi gärna pratar om i media. Det går att få ett bra sexliv!

Foto: Louise Lebmark, IBL/Shutterstock