Har din partner varit otrogen? Så kan ni gå starkare ur krisen

Har din partner varit otrogen? Så kan ni gå starkare ur krisen

Att förlåta otrohet är ofta otroligt svårt att göra – men inte helt omöjligt. Så bearbetar ni krisen och kommer ut på andra sidan med ett starkare förhållande.

Av: Stine Helén Tunstrøm på kk.no

Det kan kännas som om hela världen bryter samman. Det gör fysiskt ont i hjärtat. Hur kan någon du älskar, som säger att hen älskar dig, göra något sådant?

Otrohet kan vara en stor utmaning för relationen. Förhållanden handlar om tillit – och nu är denna tillit förlorad. Det sätter känslorna i gungning och kan resultera i en livskris som man inte kan bortse från, säger Bente Müller, barnmorska, sexolog och terapeut på Samlivshjelp.no, till KK.no.

Den som har blivit bedragen måste nu välja: avsluta relationen eller stanna och ge den en ny chans? Kanske råder dina vänner dig att göra slut men det är inte alltid det känns rätt. För otrohet behöver inte betyda att förhållandet är dödsdömt. Det menar Trine Huseby, äktenskaplig terapeut på Sundvolden Hotel som skriver om par och äktenskap på Trinehusebay.no.

– När den du litat på mest har bidragit till den största osäkerheten du kunnat uppleva lämnar det varaktiga spår. Bilderna fäster sig på näthinnan, handlingar som inte kommer glömmas bort. Men man kan förlåta och man kan reparera. Par som genuint tycker om varandra och är villiga att kämpa tillsammans kan uppleva en starkare koppling, säger Trine till KK.no.

Otrohet är en kris och ingenting kommer att vara helt som det var förut – men med krisen följer också möjligheter.

– Ni kan se varandra i ett nytt ljus och hitta nya sätt att leva tillsammans.


Var beredd på att det är tungt

Det är alltså möjligt att bygga upp förhållandet efter otrohet – men det tar tid och är svårt. Och enligt Trine kommer båda parter att uppleva några utmaningar.

Den som blivit bedragen kommer att ha utmaningar med:
# Tillit, att känna sig säker på att man inte kommer bli bedragen igen.
# Självkänsla, att känna sig attraktiv och älskad.
# Känna sig sliten mellan behovet av bearbetning, tröst och vård och ansträngningar för att få relationen på rätt spår igen.
# Känslomässig berg- och dalbana.

Den har varit otrogen kommer att ha utmaningar med:
# En känslomässigt instabil partner.
# Att hantera sina egna blandade känslor.
# Skam och obehag inför att prata om det som har hänt och en önskan om att gå vidare så snart som möjligt.
# Att säkerställa att förhållandet kan bli bra efter otroheten.


Bente Müller anser att det är viktigt att båda parter känner sig värderade och attraktiva, vilket kan vara särskilt viktigt för personen som har blivit bedragen.

– Det är också viktigt att sätta ord på vad otroheten har gjort med relationen och hur det kan vändas till något positivt om ni vill arbeta för att rädda den. För att bygga upp förtroendet igen måste man uppleva att den som varit otrogen faktiskt ångrar sig och vill arbeta för att relationen ska hålla, säger hon.

Båda parterna måste kunna lägga händelsen bakom sig och arbeta igenom denna fas. Men Bente påpekar att processen kan ta tid och den kan skilja sig åt mellan partnerna. Den ena kan behöva mer tid för att arbeta igenom krisen än den andra, och det måste respekteras.

– Det är också viktigt att kommunicera denna ojämlikhet och tidsanvändning under hela processen så att du ständigt vet att det fungerar. Professionell hjälp kan krävas för att komma igenom denna fas, säger Müller.


Detta krävs för att återuppbygga relationen

Det sägs att tiden läker alla sår, men inte utan ansträngning. För att återfå tillit i relationen finns det några steg ni kan ta. Trine Huseby anser en av de första sakerna på listan är att bryta helt med den tredje parten, personen din partner varit otrogen med.

– Den person som har blivit utsatt för otrohet måste få tid och utrymme för att uttrycka sina reaktioner. Den som har varit otrogen måste erkänna och ta ansvar för sina handlingar. Hens viktigaste uppgift är att relatera till hur det här är för den sårade partnern och ge emotionellt stöd, förklarar Trine och fortsätter:

– Ni får ta ställning till vad som ska pratas om och vad ni ska göra. Ni måste prata, även om det är smärtsamt för båda parter. Och oavsett hur mycket du lider uppmanar jag till att behandla varandra med respekt.


Så småningom ser du ljuset i slutet av tunneln. Att ta tag i ett förhållande som kanske inte har fungerat bra kan leda till något positivt.

– De par som fortsätter vara tillsammans och har förmågan att förlåta varandra kan komma starkare ur denna kris. Parterna börjar se på varandra på ett annat sätt, respektera och värdera varandra bättre än tidigare, säger Bente Müller.

Men det är viktigt att ni båda vill investera i relationen. Och ett förhållande kräver arbete varje dag.

– Ingenting kommer av sig själv. Om fokus ligger på varandra och hur du stärker din partner med positiv attityd, respekt, ömsesidighet och förtroende tror jag att ett förhållande kan bli starkare efter en sådan kris.


Översättning: Elsa Sjögren

Foto: IBL/Shutterstock