Annons
vin
 

Vin kan vara hälsosamt – men inte för alla

 

 
Annons
 
Annons
 
 

 

Länge har forskare hävdat att de hittat starkt stöd för att ett glas rödvin om dagen kan vara bra för hälsan. Men en ny studie menar att effekterna bara är goda för vissa.

Forskare på Göteborgs universitet säger att råden som ges i dag gällande vindrickande är alldeles för breda – och menar vidare att endast 15% av befolkningen kan gynnas av att ta ett glas vin om dagen

Annons

Huruvida rödvin kan vara bra för dig eller ej kan bero på om du bär på en viss gen, CETP-genen, säger forskarna. Endast de som bär på denna gen ska kunna gynnas av vinets eventuella förebyggande effekt på hjärt- och kärlsjukdomar.

Den färska studien som genomförts vid Göteborgs universitet innefattade 600 svenskar med kranskärlssjukdomar, samt 3000 friska personer. Deltagarna fick svara på en enkät om livsstilsrelaterade frågor, innefattande alkoholkonsumtion samt mat- och träningsvanor.

Forskarna kom fram till att endast de som bär på CETP-genen kunde dra fördel av ett glas rödvin om dagen. CETP-genen påverkar proteinet i vår kropp, som i sin tur har inverkan på HDL-kolesterolet, det så kallade dåliga kolesterolet.

Vidare menar deltagande forskare att ytterligare studier saknas, och att de inte kan dra en säker slutsats utifrån sin undersökning.

Läs hela studien här.

 


 
 


Annons