Läkaren Nina Bohm Starke som är expert på smärta i underlivet.

Foto: Anna Tärnhuvud. Illustration: Unni Zetterling

Unik statistik: Var femte kvinna har smärta eller sjukdom i underlivet

En av fem kvinnor i Sverige har smärta eller sjukdom i underlivet, visar en undersökning Baaam gjort med Aftonbladet/Demoskop. Nästan lika många har ont utan att ha fått diagnos. ”Vi vet inte vad som orsakar vestibulit. Det är svårt att hitta bra och effektiva behandlingar då det finns för dålig vetenskaplig grund”, säger överläkare Nina Bohm-Starke på Danderyds kvinnoklinik.

Var femte ung kvinna har smärta i underlivet. Trots det saknar många regioner specialistmottagningar och många vittnar om låg kunskap i sjukvården. Aftonbladet och Baaam har i en gemensam granskning synat vestibulitvården. En undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och Baaam visar att 23 procent av kvinnorna lider av sjukdom eller smärta i underlivet.

"En konstant smärta" – Baaam & Aftonbladet granskar vestibulitvården
2:37

Efter reklamen: "En konstant smärta" – Baaam & Aftonbladet granskar vestibulitvården

(2:37)

Slå på ljud

Av dem uppger 8 procent att de har erfarenhet av sjukdomen vestibulit, 6 procent av vaginism. Undersökningen är gjord i november 2020 och omfattar intervjuer med 435 kvinnor över 16 år.

Vestibulit är ett smärttillstånd i slemhinnan kring slidöppningen. Patienter beskriver att det svider, bränner och känns som eld mellan benen. Smärtan gör att flera kvinnor till exempel inte han ha sex, cykla eller använda tampong. Vid vaginism krampar musklerna runt slidan.

Det är i hög grad okänt vad som orsakar vestibulit. Det kan bland annat vara återkommande svampinfektioner och behandling av svamp som skadat vävnaden, smärtsamma samlag utan lust, p-piller eller överdriven renlighet.

– Vi vet inte vad som orsakar vestibulit och det gör att det är svårt att hitta bra och effektiva behandlingar då det finns för dålig vetenskaplig grund. Troligtvis är det en kombination av flera faktorer som startar och underhåller smärtan, säger Nina Bohm-Starke, överläkare på Danderyds kvinnoklinik och ordförande i Vulv-ARG, en expertgrupp för vulvovaginala sjukdomar inom SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

”Vi vet inte vad som orsakar vestibulit” säger överläkare Nina Bohm-Starke.

”Vi vet inte vad som orsakar vestibulit” säger överläkare Nina Bohm-Starke.

Foto: Anna Tärnhuvud

Många patienter har även problem med bäckenbotten och spända muskler.

– Det drar igång en process med ökad smärta som leder till oro och ångest som gör att man snurrar runt i en ond cirkel, säger hon.


Svampinfektioner stort problem

54 procent av de som uppger att de har sjukdomar eller smärta i underlivet har eller har haft problem med svampinfektioner. Svamp är vanligt och drabbar fyra av fem kvinnor någon gång i livet. Det är också den vanligast sidodiagnosen bland vestibulitpatienter.

– Svampinfektioner är ett jättestort problem för många av dessa patienter. Återkommande svamp är inte alls bra då det ger en kraftig inflammation i slemhinnan. Det finns mycket belägg för att det finns en stark association mellan svampinfektioner och att man får ont, säger Nina Bohm-Starke.

Upprepad användning av svampmedel kan både orsaka och förvärra vestibulit.

Upprepad användning av svampmedel kan både orsaka och förvärra vestibulit.

Foto: Anna Tärnhuvud

På apotek finns receptfria svampmedel som tas lokalt i slidan. Men återkommande svampinfektioner och upprepad användning av svampmedel kan orsaka och förvärra vestibulit.

– Om man får en enstaka infektion kan man använda receptfria svampmedel någon gång utan problem. Men om man märker att detta irriterar så rekommenderar vi inte dem. Vissa patienter får tillbaka svampen hela tiden och det är något vi inte riktigt kan förklara. Då finns receptbelagda kapslar man ska ta oralt i stället. Men kunskapen inom vården när det gäller att diagnostisera och behandla svampinfektion behöver förbättras, säger hon.


Stort mörkertal

Exakt hur många som lider av vestibulit är okänt. Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2018 fördubblades antalet diagnoser mellan 2006 och 2016. Inom slutenvården och den specialiserade öppenvården vårdades nästan 9 000 kvinnor mellan 15 och 44 år under åren 2001 och 2016.

Men diagnossättningen skiljer sig bland regionerna. Slår man ihop antalet patienter som vårdats för vestibulit samt liknande klassificeringar som bland annat samlagssmärtor är siffran omkring 54 000. Mörkertalet befaras vara stort.


SBU utvärderar vetenskapligt stöd

Enligt Aftonbladets, Baaam och Demoskops undersökning har nästan var femte kvinna smärta i underlivet utan att ha fått diagnos. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, arbetar nu med att utvärdera det vetenskapliga stödet kring behandlingsmetoder och diagnosticering av vestibulit.

– Vi vet att om man får hjälp tidigt så är chanserna större att hjälpa kvinnan. Det är därför viktigt att särskilt satsa på de vårdinrättningar som träffar patienterna tidigt och stärka upp med kunskap och resurser på till exempel ungdomsmottagningarna, säger Nina Bohm-Starke.

Nina Bohm-Starke säger att ju tidigare man får vård - desto bättre är chanserna att bli bra.

Nina Bohm-Starke säger att ju tidigare man får vård - desto bättre är chanserna att bli bra.

Foto: Anna Tärnhuvud

Vården försöker numer i stället benämna vestibulit som vestibulodyni, lokaliserad provocerad vulvodyni.

– Alla tillstånd som slutar på ”it”, tyder på att det är en inflammation. Det kan detta vara i början, men det övergår till ett smärttillstånd. Därför försöker man nu ändra så att det slutar på ”dyni” vilket tyder på smärttillstånd. Vestibulit är inarbetat i folkmun och vi ändrar inte detta över en natt, men det är bra att det uppmärksammas så att vi når en förändring över tid, säger hon.

Artikeln är en del av ett samarbete mellan Aftonbladet och Baaam där vi granskar vestibulitvården i Sverige. Läs allt om samarbetet – och hela granskningen – här!

Faktaruta: Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och Baaam inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är kvinnor 16 år och äldre.

Undersökningen omfattar 435 intervjuer under perioden 9-11 november, 2020 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Relaterade artiklar
Michelle, 25, fick underlivssmärtor av svampmedel
Underlivssmärta: Känner du igen dig? Här kan du söka vård
Bristande vård och dålig kunskap – nu granskar Aftonbladet och Baaam vestibulitvården