Till vänster: Illustration av en tjej med ångest. Till höger: Någon som tvättar händerna.

Ny studie: Internetterapi kan vara räddningen för unga med tvångssyndrom

Tvångssyndrom som drabbar barn och unga och kan leda till psykisk ohälsa senare i livet. De unga drabbas hårt och det kan ta lång tid att få hjälp. Nu kommer dock glada nyheter: En ny studie visar att internetbehandling är lika effektiv som vanlig behandling, fler unga kommer alltså att få möjlighet till hjälp.
2:29

Efter reklamen: KBT-terapeuten Danielle Wildrix: 3 tips till dig som är introvert och har social ångest

(2:29)

Slå på ljud

En till två procent av befolkningen lider av tvångshandlingar eller tvångstankar i den grad att det kan klassas som OCD, obsessive-compulsive disorder. Sjukdomen debuterar ofta i unga år och får man inte behandling kan en konsekvens bli fortsatt psykisk ohälsa och ökad risk för självmord.

KBT är den behandlingsmetod som visat sig vara mest effektiv för behandling av OCD men det finns för få terapeuter. I värsta fall kan de unga få vänta i flera år på att få hjälp. För att kunna hjälpa fler barn och unga finns sedan en tid tillbaka internetförmedlad KBT. En behandling som har visat sig vara mycket effektiv enligt en studie som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA.

Under tre års tid har forskare vid Karolinska Institutet utvärderat hur internetförmedlad KBT, med hjälp av en så kallad stegvis vårdmodell, fungerar för behandling av OCD. Glädjande nog verkar den fungera lika bra som traditionell KBT.

I studien, som är ett samarbete mellan Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm, deltog 152 barn och unga i åldern 8 till 17 år. Hälften av deltagarna fick internetbehandling och hälften av deltagarna fick traditionell behandling. Behandlingen pågick under 16 veckor.
– Fördelarna med den stegvisa behandlingen är att vi lättare kan nå ut till fler barn och ungdomar med tvångssyndrom som behöver hjälp, säger psykologen Kristina Aspvall som är studiens försteförfattare, på Karolinska Institutets hemsida.

Efter tre månader gjordes en uppföljning av alla deltagares mående, vardagliga funktion och så vidare. Deltagare från båda grupperna fick då 12 extra sessioner med traditionell KBT. Sex månader efter den första behandlingen visade det sig att hela 70 procent hade blivit mycket hjälpta. Man såg också att internetförmedlad KBT var lika effektiv som traditionell KBT.
– Studien visar teknikens möjligheter för att öka tillgänglighet till evidensbaserad behandling för unga med tvångssyndrom, säger Eva Serlachius som är ansvarig forskare för studien.

Relaterade artiklar
Undersökning: Hälften av svenska kvinnor bajsar inte när de behöver
Storsatsning på kvinnors psykiska hälsa – “Vi kan inte bara tiga och sitta still”
Kakan, Amie och Tone om unga tjejers psykiska ohälsa