Varför mår vi så dåligt? Forskarna tror sig ha svaret

En ny studie från Umeå Universitet och Region Norrbotten visar att kvinnor mår allt sämre – medan män mår bättre och bättre.

Läs också: Bostadsbristen i Sverige bland unga leder till psykisk ohälsa

I en ny stor studie har forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten följt hur kvinnor och män i åldrarna 25-34 mår mellan åren 1990 och 2014. Och det är nedslående resultat för en av grupperna.

1990 uppskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än sina jämnårigas – 2014 låg den siffran på 20 procent. Under samma period har mäns hälsa blivit tydligt bättre.

– Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i den allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gången, på motsvarande hälsotrender bland unga vuxna kvinnor, säger Annika Forssén, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Luleå och medförfattare av artikeln.


Läs också: Deras app ska motverka psykisk ohälsa: Man ska vara stolt över att ta tag i sina problem

I studien har 1 811 personer undersökts och över resultaten ovan visar studien också att fler kvinnor och män lider av fetma, oroskänslor och missnöje över sin privatekonomi. Samtidigt är båda grupperna mer fysiskt aktiva nu än 1990.

– Resultaten visar att arbetet för jämställdhet och män och kvinnors rätt till lika hälsa kräver ett rejält omtag, säger Göran Waller, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Kalix samt medförfattare.


7 anledningar till att kvinnor mår allt sämre:

# Tuffare arbetsförhållanden inom kvinnodominerade yrken som exempelvis vård- och omsorgsyrken

# Ökad utbrändhet och samvetsstress

# Brist på jämställdhet i privatlivet

# Mäns våld mot kvinnor

# Två motstridiga men samtidiga normsystem i samhället – jämställdhet och traditionella könsuppfattningar – där kvinnor måste motsvara båda (”klara allt”)

# Generella samhällsvärderingar såsom pressen att vara både framgångsrik, socialt aktiv och vacker

# Självkänsla baserad på prestationer eller vissa konsumtionsmönster

4 anledningar till att män mår bättre och bättre:

# På arbetsmarknaden värderas män fortsatt högre än kvinnor, trots lägre utbildningsnivå

# Mer delat ansvar för barn och hem är bra för mäns hälsa

# Jämställdhetsnormen öppnar för mer variation i den så kallade mansrollen

# Mindre bundenhet till rigida mansnormer i lokalsamhället genom internet

Foto: IBL/Shutterstock