Palmolja

Hur hållbar är egentligen den "hållbara" palmoljan?

Du har kanske sett att vissa produkter innehåller "hållbar" RSPO-certifierad palmolja och trott att det är fritt fram? Det kan vara dags att tänka om. Den certifierade palmoljan är förvisso bättre än annan palmolja, men den är långt ifrån oproblematisk, menar Naturvårdsverkets generalsekreterare Karin Lexén.

Palmolja finns i väldigt många produkter som vi hittar i affärerna. Du har kanske fått i dig palmolja flera gånger bara i dag om du har ätit någon kaka, choklad eller margarin. Och har du inte fått i dig den kan du ha fått palmolja på dig via någon tvål eller annan kosmetika. Du kan också omedvetet ha använt palmolja genom att du har åkt buss driven av biodiesel som delvis består av palmolja.

Palmoljan finns helt enkelt överallt och som det ser ut i dag är det svårt att helt undvika den.

Men samtidigt som den är vanlig och välanvänd är det också utskälld, och det med rätta. Till exempel skövlas stora arealer regnskog årligen för att göra plats åt de stora palmoljeplantagen och vissa bekämpningsmedel som används innebär stora hälsorisker för de som jobbar på plantagen.

Detta är RSPO-certifierad palmolja

Vi har länge varit medvetna om att palmolja inte är bra för miljön, och protester mot palmolja och bojkott av vissa produkter som innehåller palmolja har förekommit. Det här har också hjälpt till att driva fram en certifierad och mer hållbar palmolja. Du har säkert sett att RSPO-certifierad palmolja anges i vissa innehållsförteckningar och kanske känt dig trygg med det.

Riktlinjerna för RSPO-oljan har tagits fram av WWF och aktörer i och kring palmoljeindustrin. Certifieringen ska innebära garantier för att palmoljan till exempel inte bidrar till att värdefull skog skövlas, att man inte använder eld för att röja skog och för att arbetskraft inte ska exploateras. Många producenter använder nu den certifierade palmoljan, men hur trygg ska man vara med att RSPO-oljan är så mycket bättre?

Därför är den certifierade oljan är inte nog hållbar

Inte ens WWF själva säger att RSPO-oljan är oproblematisk, men ser den ändå som ett steg framåt. Dessutom anser WWF att bojkott inte är lösningen eftersom framställningen av palmolja har gett jobb till många människor i mycket fattiga områden. Dessutom måste ju palmoljan i så fall ersättas av annan olja, och det är inte säkert att den är bättre ur miljösynpunkt.

Även Naturskyddsföreningen är kritiska till den certifierade palmoljan och anser att det inte räcker till. Generalsekreteraren Karin Lexén säger att det finns stora brister i efterlevnaden av de kriterier som gäller för certifieringen, även om det kan se bra ut på pappret. Till exempel tillåter certifieringen i vissa fall avskogning, vilket Naturskyddsföreningen anser är alarmerande.

– För att garantera att produktionen av palmolja inte bidrar till miljöproblem eller sociala konflikter måste det gå att spåra varifrån palmoljan kommer – ha koll hela vägen tillbaka till plantaget. Vi uppmanar företag som handlar med palmolja att ha egna, tuffa policys som till exempel inte tillåter avskogning vid produktionen. Med egna policys kan de skapa egen kontroll över hur palmoljan produceras istället för att enbart förlita sig på certifieringen som har stora brister, säger Karin Lexén.

”Hållbar palmolja” ger falsk trygghet

Karin Lexén säger också att konsumenter lätt invaggas i en falsk trygghet när det står ”hållbar palmolja” på en förpackning, trots att den märkningen innebär många brister.

– Att palmoljan är certifierad leder också lätt till att man som konsument drar slutsatsen att de fungerar ungefär på samma sätt som många andra certifieringar där det är betydligt enklare att kontrollera både produktion och kvalitet i en produkt.

Naturskyddsföreningen vill istället att användningen av palmolja ska minska generellt eftersom det är så svårt att säkerställa att palmoljan lever upp ditt grundläggande kriterier när det gäller miljö och skydd för anställda inom produktionen. Däremot säger Karin Lexén att det är bättre med en RSPO-certifierad palmolja än en palmolja som är icke-certifierad och hon uppskattar att diskussionen kring certifieringen pågår. Hon säger också att konsumenternas makt är stor och att det gäller att våga ifrågasätta.

– Våga fråga! Läs på produkter vad de innehåller, fråga producenter och försäljare om de har koll på hur palmoljan har producerats och välj bort produkter med palmolja när man kan. Det är viktigt att vi helt enkelt visar vilka varor vi vill ha. Även om det kan ta tid så är konsumentmakt ett sätt att påverka handel och produktion.

Palmolja i kosmetika

Vi förknippar ofta palmolja med saker man kan äta, men även kosmetikaindustrin använder mycket palmolja. Den 1 september i år släpptes en film där den brittiska make up-artisten Emmy Burgidge åker till Papua Nya Guinea för att ta reda på sanningen bakom palmoljan som finns i sminket hon använder. Här nedan kan du se den.

Foto: TT

Läs mer:

Skippa palmoljan – gör din egen Nutella

Årets matbluff var full av palmolja