Varför mår unga så dåligt?

Ny studie: Därför tycker inte svenska kvinnor att de duger

Är du kvinna? Känner du att du duger? Om ja, grattis du är en av få!

Närmare nio av tio kvinnor i Sverige känner någon gång att de inte duger. Det visar en ny SIFO-undersökning från Sveriges största hälsotidning och sajt MåBra.

Undersökningen är genomförd i samarbete med psykologen Liria Ortiz och 1 002 svenskar mellan 18 och 79 år har intervjuats om sina känslor kring att inte räcka till.


Psykisk ohälsa är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Vissa begrepp och känslor är svårare att förklara och ta på än andra, däribland är känslan av otillräcklighet. I sin nya kampanj #jagduger uppmärksammar MåBra känslan och undersöker hur vanlig den är, varifrån den kommer och vad det går att göra åt den.

– Känslan av att inte duga kan nog de flesta känna igen sig i. Och den bidrar till att öka våra stressnivåer. Därför ser vi kampanjen #jagduger som en naturlig förlängning av vår senaste kampanj #dendoldastressen. Den fick ett enormt genomslag. Jag och mina kolleger på MåBra fick ta emot mängder av gripande berättelser från stressade kvinnor runt om i landet. Det vittnar om att det finns ett behov av att lyfta den här typen av frågor. Säger Liselotte Stålberg, chefredaktör på MåBra.

Läs också: Perfektionist? Därför borde du lägga av med det direkt


Unga kvinnor mår sämst

Undersökningen visar bland annat att 85% av alla svenskar någon gång känt att de inte duger, och det är fler kvinnor (88 %) än män (81%) som känner sig otillräckliga. Kvinnor upplever också ett större missnöje kopplat till sitt utseende och intelligens än männen.

De vanligaste orsakerna till att kvinnorna inte känner att de duger är vikten följt av träningsvanor, kroppsform, social kompetens och arbetssituation.

De yngre (18–39 år) är den åldersgrupp där flest personer (90 %) känner att de någon gång inte duger och det är också den åldersgrupp som är mest missnöjd med sin kropp enligt undersökningen.

Våra egna och omvärldens krav är en bidragande orsak till att unga kvinnor mår dåligt, menar Liria Ortiz. Kraven förstärks och är också närvarande på ett helt annat sätt via sociala medier, menar hon. Men att jämföra sig med andra är en reflex som är svår att arbeta bort, lyckligtvis är vår självkänsla en muskel som kan tränas:

– Kom ihåg, det gäller att träna sig i att stå på egna ben mer och mer, för de flesta av oss händer det inte av sig självt. Det ger mer frihet att vara sig själv och inte bara den som andra tycker att man ska vara, säger Liria Ortiz till MåBra.

Läs också:

Kroppsaktivisterna Hanna och Kajsa: Våra bästa råd för att tycka om sin kropp

Kroppsaktivisterna Hanna och Kajsa: Våra bästa råd för att tycka om sin kropp

Ärligt: Att orka och våga gå emot synen på hur man ”ska” se ut och vara nöjd med sin kropp är skitsvårt. Vi bad två som lyckats om deras bästa råd. Så här får du en bättre relation till din kropp.

Läs mer här!