lata personer smartare

Bevisat: Lathet är ett tecken på smarthet

Är du en väldigt lat person? Grattis, då menar forskare att du i själva verket är smart.

Lathet och smarthet har kanske aldrig varit två saker som går hand i hand, men nu menar forskare att de har hittat ett samband mellan att vara just lat och smart.

Forskare vid Florida Gulf Coast University har genomfört en undersökning, som DI har uppmärksammat. Studien gick ut på att deltagare fick svara på ett formulär med frågor som, ”jag gillar situationer som kräve rnya lösningar på problem” och ”jag tänker bara så mycket som jag behöver”.

lata personer

Lata personer ska vara smartare, menar forskare.

Därefter delades deltagarna in i två grupper, en grupp som ansåg sig tänka mer och en som ansåg sig tänka mindre. Alla fick en apparatur som mätte deras fysiska aktivitet.

Så vad hände då? Jo, forskarna kunde se ett samband mellan att de smartare var mer stillasittande och de aktiva personerna var mindre tänkare.

Andra forskare, skriver VA, är skeptiska till studien – men vi kan bara säga, yes – det visste vi väl! 😉

Läs även:
Därför har du alltid klädkris
En syster gör dig lyckligare – det är bevisat
Singeltjejer är faktiskt smartare än andra (javisst!)

Foto: IBL