Sista som får bidrag från Jämställdhetsförmedlingen

Här är sista projekten som får bidrag av Jämställdhetsmyndigheten

2018 fick jämställdhetspolitiken sin egen myndighet – och 2019 läggs den ner. Här är de sista jämställdhetsprojekten som har fått bidrag av myndigheten.

I januari 2018 inrättades Jämställdhetsmyndigheten av den rödgröna regeringen. En myndighet med uppgift att analysera och följa upp jämställdhetspolitiken, stödja jämställdhetsarbetet i myndigheter, kommuner och landsting, samt att samordna, stödja och sprida information om arbetet mot prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könsstympning och sexuella trakasserier.

Men i december förra året kom beslutet om att den nystartade myndigheten ska lägga ner. Det efter att riksdagen röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag.

– Vi kommer att minska utrymmet med 40 miljoner kronor till myndigheten för 2019 och det blir inga pengar för 2020. Det innebär att man får ett år på sig att avveckla verksamheten, säger Hans Rothenberg, moderat riksdagsman från Göteborg, till P4 Göteborg i samband med att nedläggningen blev offentlig i december förra året.

Har bland annat stöttat Menscertifiering av arbetsplatser

Sedan starten i januari förra året har Jämställdhetsmyndigheten finansierat en rad olika projekt, däribland Menscertifiering av arbetsplatser som har fått stor uppmärksamhet medialt.

I december 2018 fattade myndigheten beslut om att 16 nya organisationer beviljas bidrag till jämställdhetsprojekt. Och blir det ingen förändring i regeringsfrågan kommer de troligtvis bli de sista som tilldelas bidrag innan nedläggningen i slutet av december i år.

Här är jämställdhetsprojekten som har beviljats bidrag 2019: 

Anhörigas Riksförbund

ProjektUppdrag anhörig
Syfte: Att sammanställa och tillgängliggöra kunskap som berör livssituationen för kvinnor i arbetsför ålder som är anhörig till en medmänniska som på grund av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.
Belopp: 990 500 kronor.

 

Astma- och allergiförbundet

ProjektÄr du man eller människa?
Syfte: Att genomföra en studie för att kartlägga attityder och normer som rör främst mäns relation och engagemang inom hälsoområdet.
Belopp: 1 402 000 kronor.

Bris

ProjektBryta tystnaden – om jämställdhet, maskulinitet och våld
Syfte: Att få fler unga killar att känna att det går att prata om saker som är svåra och veta var de kan vända sig för att få hjälp.
Belopp: 1 050 300 kronor.

FATTA!

Projekt: FATTA jobbet!
Syfte: Att utbilda chefer och medarbetare inom offentlig sektor om sexuellt våld, samtycke och förändringsarbete på arbetsplatser.
Belopp: 1 512 404 kronor.

IF Brommapojkarna

Projekt: BP Jämställdhet
Syfte: Att utveckla metoder och arbetssätt för hur föreningen kan arbeta för att bli mer ekonomiskt jämställd.
Belopp: 702 000 kronor.

Interfem

Projekt: Avstressad – Jämställd psykisk hälsa
Syfte: Att kartlägga hur sexism och rasism påverkar upplevelsen av stressrelaterad psykisk ohälsa.
Belopp: 876 000 kronor.

Kvinnlig Prioritet

Projekt: BIBPSY
Syfte: Att arbeta med biblioterapi, även litteraturterapi, som verktyg för ökat välmående för personer som lever med psykisk ohälsa.
Belopp: 662 000 kronor.

Malmö mot diskriminering

Projekt: Policy på riktigt
Syfte: Att levandegöra diskrimineringslagstiftningens krav på riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier. Det genom processledning av fem till tio samarbetsorganisationer från föreningslivet och kultur- och fritidssektorn.
Belopp: 395 750 kronor.

MENSEN – Forum för menstruation

Projekt: Mensmegafonen
Syfte: Att fler barn och unga ska få ökad kunskap och förståelse om både fysiologiska processer och sociokulturella normer kring mens.
Belopp: 802 000 kronor.

Niejda

Projekt: Ietjat Giehto
Syfte: Att översätta ett metodmaterial för terapeutiskt skrivande, som är framtaget av Write Your Self, till samiska språk.
Belopp: 826 000 kronor.

RealStars

Projekt: Ett näringsliv fritt från trafficking
Syfte: Att bidra till att förebygga mäns våld mot kvinnor kopplat till prostitution och människohandel.
Belopp: 1 468 625 kronor.

RFSL

Projekt: Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete (MTJ)
Syfte: Att offentliga aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågor har tillgång till transinkluderande metoder för jämställdhetsarbete i syfte att nå ett jämställt samhälle där alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och livsvillkor.
Belopp: 1 252 310 kronor.

RFSU Malmö

Projekt: Rocka mina rättigheter: Jämställd sexuell hälsa
Syfte: Att personer med intellektuell funktionsvariation ska få jämställd och god sexuell och reproduktiv hälsa och möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion.
Belopp: 1 155 723 kronor.

Stiftelsen 1000 möjligheter

Projekt: Idrotten mot sexköp
Syfte: Att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.
Belopp: 907 208 kronor.

Stiftelsen TEM

Projekt: Integrera jämställdhet i befintliga ledningsstrukturer
Syfte: Att underlätta verksamheters systematisering och implementering av jämställdhetsaspekter – som till exempel arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor i befintliga ledningssystem. Det för att lyfta frågornas ställning i verksamheten och skapa ett mer effektivt arbete för mer jämställda villkor och lika ersättning för kvinnor och män.
Belopp: 94 800 kronor.

Sveriges Kvinnolobby

Projekt: En jämställd sexualundervisning
Syfte: Att ta fram riktlinjer och en vägledning för hur en mer jämställd sex- och samlevnadsundervisning kan utformas samt en vägledning och checklista till lärare som undervisar i sex- och samlevnad.
Belopp: 722 000 kronor.

Här kan du läsa mer om samtliga projekt.

Myndigheten har fått både positiv och negativ kritik

Att Jämställdhetsmyndigheten ska lägga ner har mött både positiv och negativ kritik. De som är för en nedläggning av myndigheten menar bland annat att det bör vara flera instanser som sköter jämställdhetsarbetet.

– Vi tror att det är många som behöver ta ansvar i den här frågan, inte bara en myndighet, utan att det är spritt på flera för att det ska få en större och tyngre bredd, sade Jessica Polfjärd (M) i en intervju med SVT i samband med beslutet om nedläggning.

Under hösten 2018 kom det även larm om att Jämställdhetsmyndigheten är en dålig arbetsplats, där en intern undersökning bland annat visade att över 70 procent av de anställda mår dåligt och att över hälften riskerar utbrändhet.

Förutom bidrag för jämställdhetsprojekt finansierar myndigheten även organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering.

Källor: Jämställdhetsmyndigheten, P4 Göteborg, SVT
Foto: IBL

Läs mer:

Hej, man, här är 5 saker du kan göra för jämställdheten

Feministiska framsteg i Sverige och världen 2018

Föräldraledigheten långt från jämställd – mammor tar fyra gånger mer