Annons
 

Dags för ett grönare liv – här är 8 anledningar att äta mindre kött

Djur som föds upp för att bli mat lever ofta under plågsamma förhållanden. Och det är inte bara djuren som får betala priset när människor vill köpa billigt kött. Att äta djur kan ha negativa konsekvenser både för din hälsa och för miljön.

 

 
Annons
 
Annons
 
 

 

Hur kommer vi egentligen att se på dagens produktion och konsumtion av kött om, säg, hundra år? Med djur som föds upp och dör under industriliknande förhållanden, stor klimatpåverkan och negativa hälsoaspekter för konsumenterna är det svårt att tro att våra barnbarn inte kommer att se tillbaka på vår djurhållning med förskräckelse.

Annons

Att välja ekologiskt producerat kött är ofta bättre, inte minst för djurens välmående. Men det bästa vi kan göra, både för djur och miljö, är att dra ner på köttkosumtionen och äta mer vegetariskt.

Här är några viktiga anledningar, som rör både miljöns, din och djurens hälsa.


 

Extrem trängsel

På fabrikerna där djuren föds upp och lever tvingas de trängas på minimala ytor. Till exempel slaktsvinen, där de svenska djuren har 0,9 kvadratmeter och de danska har 0,65 kvadratmeter var att röra sig på, enligt Sveriges grisföretagare. Med andra ord lever de hela sina liv på mindre än en kvadratmeter. Grisar som lever för tätt inpå varandra utvecklar ofta beteendestörningar och börjar bita varandra på grund av trängsel och understimulans.

Får aldrig se solen

Inte nog med att djuren trängs på en orimligt liten yta. Många av dem får heller aldrig lämna denna trånga yta under sin korta livstid, förutom när de ska in i slaktbilen.
Grisar som egentligen ska vara utomhus och böka i jorden lever ofta hela sina liv instängda, enligt KRAV. Och de så kallade frigående hönsen kanske slipper trånga burar, men istället hålls de instängda med tusentals andra hönor. Det är en kaotisk och onaturlig miljö som orsakar stor oro och stress.

Smärtsamma separationer

Kor och kalv skiljs från varandra ungefär ett dygn efter att kalven fötts, vilket kan vara traumatiskt för dem båda. Kalvar som skiljs från sin mor efter ett dygn tenderar att ställa sig upp senare och få problem med andningen. Dessutom visar kalvar, som inte separeras från sin mor förrän efter två veckor, mer socialt beteende och klarar av nya situationer bättre.

Det här förekommer både inom mjölk- och köttindustrin. Tjurkalvarna som tas från sin mor blir kött efter 18 månader och honkalvarna föds upp för att producera mjölk, som sin mor. När korna inte längre producerar tillräckligt mycket mjölk, drabbas av juverinflammation eller inte längre blir dräktiga går de till slakt.

Andningssvårigheter och smärtor

På grund av att man avlat fram snabbväxande djur har kycklingarnas tillväxt dubblerats sedan 50-talet. Den snabba tillväxten gör att kycklingarna blir framtunga och får ont i ben och leder, enligt en studie som veterinären Charlotte Berg vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara tillsammans med den danske agronomen Gurbakhsh Singh Sanotra har gjort. Många har svårt att gå. De kan även få problem med andningen eftersom deras lungor inte hänger med i kroppens utveckling.

Cancerframkallande

Köttkonsumtion är inte bara dåligt för djuren. Även du som äter köttet kan påverkas negativt på olika sätt. Vissa cancerformer är till exempel kopplade till köttkonsumtion, enligt flera studier, bland annat en från Harvard University i USA.

– Kött är nyttigt i en viss mängd eftersom det innehåller zink, järn och protein, men för mycket kött kan öka risken för tjock- och ändtarmscancer, berättar Hanna Eneroth på Livsmedelsverket.

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

På grund av den stora mängden salt och mättat fett som finns i charkprodukter som korv, bacon och skinka ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar om du äter för mycket av det. Flera studier har bevisat detta samband.

– Vi har i västvärlden en kost som gör att övervikt och sjukdomar som diabetes typ-2 ökar och där är kött en del av faran. Särskilt en större konsumtion av rött kött ökar risken för dessa sjukdomar och därför rekommenderar vi att du äter max 500 gram rött kött varje vecka, säger Hanna Eneroth.

Orsakar miljöfarliga utsläpp

Köttindustrin står för ungefär 15 procent av världens totala utsläpp, enligt Jordbruksverket. Djurens fodersmältning orsakar nämligen stora utsläpp av växthusgaser. Även transporten av foder till djuren och sedan transporten av djuren som ska till slakt  orsakar utsläpp.

Värmestress som leder till död

Transporterna till slakteriet är ofta mycket stressande upplevelser för djuren. Vid transporter av kycklingar är det vanligt att djuren dör på grund av bristande ventilation, vilket leder till värmestress. Över 150 000 av de 80 miljoner kycklingar avlider på vägen till slakteriet, enligt Djurens rätt. Det finns inga krav på att transportfordonen ska ha mekanisk ventilation. Därför är det vanligt att värmen och fukten som bildas i lastbilarna leder till döden för de kycklingar som står i mitten, långt från ventilationen.

Läs mer!
Nu öppnar Sveriges första veganska snabbmatskedja
Paleo-bluffen – forskning visar att många stenåldersmänniskor var vegetarianer
27 produkter du (kanske!) inte visste var veganska


Foto Thinkstock