Annons
Känner du obehag inför fredag den 13? Här hittar du din diagnos
 

Känner du obehag inför fredag den 13? Här hittar du din diagnos

Är du orimligt rädd för fredag den trettonde? Då kan du vara paraskavedekatriafobiker – och ja, det är ett ord.

 

 
Annons
 
Annons
 
 

 

Av Sofia Börjesson

Den 13 april 2018 är enligt skrock och folktro en otursdag, datumet infaller nämligen på en fredag. Att vara rädd för fredag den trettonde är inte helt ovanligt, men om man är sjukligt och irrationellt rädd lider man av paraskavedekatriafobi. Det onödigt långa och krångliga ordet kommer från grekiskans phobos (rädsla) och paraskevi (fredag).

Annons

Man kan även vara rädd för numret tretton, och då lider man istället av triskaidekafobi. Skräckförfattaren Stephen King lider av denna fobi och har berättat hur han alltid hoppar över det trettonde trappsteget och att han aldrig pausar läsningen på en sida där siffrorna tillsammans blir 13, till exempel sidan 94 (9 + 4 = 13). Han kan till och med bli ängslig av att titta på kanal 13.

Det finns gott om teorier kring varför siffran tretton ska vara olycksbådande, och det tros komma från såväl kristendomen som asatron och den antika litteraturen. Enligt en artikel i Time är det framför allt många historiker som härleder skrocken till Jesus sista måltid då tretton gäster var inbjudna – och den trettonde var Judas. Även rädslan för den specifika veckodagen fredag härleds till bland annat kristendomen, bland annat för att Jesus dog på just en fredag.

Nära var tredje svensk tror på skrock, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If. Undersökningen visar också att det är viss skillnad mellan kvinnor och män – mer än var tredje kvinna är skrockfull (34 procent), medan motsvarande siffra för männen är 20 procent.

Enligt statistik från If sker det åtta procent fler olyckor just fredagen den trettonde, jämfört med andra fredagar. Åtminstone när det kommer till olyckor som rör bil- och hemförsäkring. Men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger tvärtemot: fredag den trettonde är inte alls farligare än andra dagar enligt deras statistik.

Fredag den trettonde infaller vanligtvis 1-3 gånger per år, och just i år kommer paraskavedekatriafobikerna förmodligen att vara på helspänn under två dagar, den 13 april och den 13 juli.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Institutet för språk och folkminnen, Time, If

Artikeln publicerades först på ELLE.

 


 
 


Annons Laddar nästa artikel…