bostadsbristen unga

Bostadsbristen i Sverige bland unga leder till psykisk ohälsa

Bostadsbristen i Sverige bland unga är stor. Nu visar en ny SIFO-undersökning att bostadsbristen leder till psykisk ohälsa och att den tär på relationer.

En färsk SIFO-undersökning gjord på initiativ av Skanska visar att så många som var tredje person från 18 till 30 år saknar egen bostad i Sverige. Störst är problemet i storstäder och undersökningen visar att bostadsbristen leder till psykisk ohälsa, lidande familjerelationer och att ungas framtidsplaner krossas.

I samband med att höstterminen drog igång förra året stod närmare 20 000 nyantagna högskolestudenter utan bostad. Enligt DN är behovet av bostäder nästan omöjligt att uppfylla på grund av höga bostadspriser och få nybyggen i storstäderna. Då menade man att man skulle behöva bygga 100 000 nya bostäder om året istället för cirka 20 000 stycken som man gör i dag.

Och för att koppla till undersökningen menar många unga att deras hälsa påverkas negativt av att tvingas bo hemma hos föräldrarna länge eller att hoppa runt mellan andrahandslägenheter. Hela var fjärde person som är bostadslös i åldern 18 till 30 år uppger att de mår psykiskt dåligt i längre perioder på grund av sin boendesituation.

bostadsbrist sverige

Bostadsbristen hindrar många unga att få känna frihet och få styra över sin framtid.

– Att ha ett eget hem är viktigt för att kunna planera och styra sin framtid. Dagens bostadsbrist påverkar inte bara många unga vuxnas välmående utan riskerar även den framtida samhällsutvecklingen, säger Magnus Lambertsson, marknaschef på Skanska nya hem, i ett pressmeddelande.

Även relationer till familj och partner påverkas av att gå bostadslös. Var femte medverkande i undersökningen uppgav att bristen på bostäder hindrar jobb- och studiekarriär. Sju procent uppgav att bostadsbristen har hindrat dem för att skaffa egen familj.

Läs även:
Superwoman-syndromet: Perfekta, duktiga och utbrända
22-åriga Emmy Winther startar initiativ mot sexuella övergrepp
Sju tips för att förebygga stress och utbrändhet

– Att lämna föräldrahemmet är en viktig del av att bli vuxen och ta ansvar för sitt eget liv. Sverige är med internationella mått mätt en mycket individualistisk kultur där självständighet och oberoende värderas högt av både samhället och de flesta individer. Det är därför både symboliskt och funktionellt viktigt i att få fatt i en egen bostad. För att få göra misstag i fred, utveckla sitt eget sätt att hantera livet, träna på att misslyckas utan föräldrarnas ständigt närvarande famn, kommenterar Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Skanskas marknadschef kommenterar att lösningen på bostadsbristen skulle kunna vara att ändra byggregler för att öka rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden. Undersökningen innefattade 1010 medverkande från hela Sverige i ålder 18 till 30 år.

Läs även:
11 tidiga tecken på att du riskerar att bli utbränd
10 jobb du borde satsa på under 2016
Komikerns rörande historia om sitt destruktiva förhållande

Foto: IBL