Unga slutar äta kött på grund av klimatfrågan

Unga dissar köttet – för klimatets skull

En ny undersökning från SVT visar att unga svenskar äter allt mindre kött. Men den äldre befolkningen halkar efter när det gäller hållbart ätande. Läs mer om hur mycket eller lite kött som är hållbart att äta.

En ny undersökning från Novus och SVT, visar att hälften av unga svenskar mellan 18 och 29 år har kapat sin köttkonsumtion, eller slutat äta kött helt, för att minska sitt klimatavtryck.

Det här är ett stort och viktigt steg för att nå det mål som FN:s klimatpanel menar är nödvändigt för att vi ska kunna leva hållbart. Det målet skulle innebära att vi bara äter 300 gram rött kött i veckan, då skulle mängden växthusgaser från köttindustrin minska. I dag äter vi svenskar i snitt 700 gram kött varje vecka.


Äldre vill inte äta mindre kött

Det här var alltså de unga, men hur står det till med de äldre? Ja, det visar sig att de som är 50 år eller äldre inte alls är lika pepp på att dra ner på sin köttkonsumtion och bara var tredje har minskat sitt köttintag för klimatets skull. Dessutom tror bara mellan en och två procent av de över 50 att köttproduktionen i mycket stor omfattning har orsakat klimatförändringen. Samma siffra för de unga är en tredjedel.

Vilka har rätt? Ja, om man frågar forskningen visar den att köttproduktionen står för ungefär 15 procent av alla växthusgaser i världen. Det går att jämföra med flyget, som står för mellan fyra och fem procent.


Vardagen tar över och man glömmer klimatet

– Rent generellt ser vi att engagemanget för klimatet är större bland yngre än bland äldre. Det kan bero på att man har mer framtid framför sig ju yngre man är. Det kan också bero på att äldre inte är lika ideologiskt övertygade. Det är mer fokus på familjen, huset och livet. Vardagen tar över och långsiktiga frågor som klimatet hamnar i skymundan, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus till SVT.

Svenskar av alla åldrar verkar åtminstone vara rörande överens om att klimatförändringarna är orsakade av oss människor. SVT:s undersökning visar att nio av tio svenskar inser det. Men många vill samtidigt ha kvar sina köttbullar och det verkar inte superlockande att gå ner till 300 gram kött i veckan. Det kan bara 44 procent av befolkningen tänka sig att göra, medan 43 procent säger tvärt nej.

Källa: SVT

Läs mer:

Klimatförnekare vill stoppa Greta Thunberg

5 tips: Så enkelt kan du minska ditt klimatavtryck

8 anledningar till att äta mindre kött